POZOROVATELE DO NĚMČINY

Překlad Pozorovatele do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0961

Příklady použití Pozorovatele ve větě a jejich překlady

Beobachter ( pozorovatelé , komentátoři , přihlížející )
Možnosti pozvat na schůze vědeckého výboru vědeckých komisí pozorovatele;
Die Möglichkeit, Beobachter zu den Sitzungen des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien einzuladen.
Mimořádně důležité je do neděle poté chránit naše pozorovatele.
Es ist äußerst wichtig, unsere Beobachter bis Sonntag und auch noch danach zu schützen.
Wächter ( strážce , pozorovatel , hlídač )
Mého pozorovatele roztrhali na kousky.
Mein Wächter wurde zerfetzt.
Bez pozorovatele.
Ohne wächter?
Monitor ( monitor , obrazovce , pozorovatel )
Potřebuju nového pozorovatele.
Ich brauche einen neuen Monitor.
Jako projev dobré vůle jsme odvolali vašeho pozorovatele.
Und als Geste des guten Willens ist Ihr Monitor abgerufen worden.
Späher ( zvědové , hlídka , pozorovatel )
Posíláme pozorovatele ven ale buď přijdou s prázdnou nebo.
Wir senden Späher aus, aber... entweder hören sie nichts oder.
Musel jsem stáhnout pozorovatele než jsme ji měli šanci najít.
Ich musste meine Späher zurückziehen, bevor wir danach suchen konnten.
Jiné příklady vět
Správní rada může přizvat k účasti na svých zasedáních pozorovatele.
Der Verwaltungsrat kann Beobachter zur Teilnahme an den Tagungen einladen.
Správní rada může k účasti na svých zasedáních pozvat pozorovatele.
Der Verwaltungsrat kann Beobachter zur Teilnahme an seinen Sitzungen einladen.
Oficiálně už pozorovatele nemáš.
Du hast keinen offiziellen Wächter mehr.
Rada je ochotná tě přijmout zpět vrátí ti tvou funkci pozorovatele.
Der Rat ist bereit, Sie wieder einzustellen. Wieder als Wächter.
Výběr svého pozorovatele jsi schválila.
Sie müssen Ihren Beobachtern zustimmen.
Beth potřebuje nového pozorovatele.
Beth braucht einen neuen Monitor.
Výbor může na schůzi přizvat odborníky pozorovatele.
Der Ausschuss kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen laden.
Nikdy's neměla pozorovatele.
Du hattest noch keinen Wächter.
Výbor může na schůze přizvat odborníky pozorovatele.
Der Ausschuss kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen laden.
Žádám o povolení napadnout neozbrojené cíle podezřelé jako nepřátelské pozorovatele.
Erbitte Erlaubnis, unbewaffnete Ziele angreifen zu dürfen, mutmaßliche gegnerische Späher.
Komise může přizvat k účasti na schůzích odborníky pozorovatele.
Die Kommission kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.
On... on byl vycvičený na pozorovatele.
Er ist ein trainierter Wächter.
Buffy by poslechla svého pozorovatele ne.
Aber sie würde doch auf ihren Wächter hören, oder?
Výbor může na svá jednání přizvat odborníky pozorovatele.
Der Ausschuss kann Sachverständige und Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen.
Každá přemožitelka potřebuje pozorovatele.
Jede Jägerin braucht ihren Wächter.
Zastupuji švédské pozorovatele.
Ich bin der Vertreter der schwedischen Beobachter.
Tato mise není pro nezkušené pozorovatele.
Diese Mission ist nichts für beiläufige Beobachter.
Vlády vysílajících stran jmenují pozorovatele pro potřeby EUMM.
Die Regierungen der Entsendeparteien benennen Beobachter für die EUMM.
Je tedy vhodné zahrnout ECB jako pozorovatele v rámci smíšeného výboru.
Es ist daher ratsam, die EZB als Beobachter in den Gemeinsamen Ausschuss aufzunehmen.
Komise dotyčné členské státy mají právo vysílat na konzultace o tarifech pozorovatele.
A Die Kommission und die betreffenden Mitgliedstaaten sind befugt, Beobachter zu den Tarifkonsultationen zu entsenden.
Zajisté je v tom znamení pro pozorovatele bedlivé!
Gewiß, darin sind zweifelsohne Ayat für die scharfsinnigen Beobachter.
Právě jsem dostal od mé vlády povolení vyslat do kolonie pozorovatele.
Ich habe die erlaubnis meiner Regierung erhalten, Beobachter zu entsenden.

Výsledek: 257, Čas: 0.0961

Viz také


oku pozorovatele
auge des betrachters
pozorovatele voleb
wahlbeobachter der überwachung von wahlen

"Pozorovatele" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc