PRŠET DO NĚMČINY

Překlad Pršet do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.0674

Příklady použití Pršet ve větě a jejich překlady

Pršet zítra.
Es regnen morgen.
Nemyslíš že bude pršet.
Denkst du, dass es regnen wird?
Regen ( déšť , pršet , déšt )
Moc pršet.
Zu viel Regen.
Vy zůstat až přestat pršet.
Bleib bis kein Regen mehr.
Jiné příklady vět
Jestli má pršet odjeďme k moři.
Wenn es regnet, fahren wir ans Meer.
Zítra bude pršet.
Morgen gibt's Regen.
No alespoň přestalo pršet.
Wenigstens regnet es nicht mehr.
Když bude pršet uvidíme na čem jsme.
Wenn es regnet, werden sie sehen, dass du recht hattest.
Čekám až přestane pršet.
Ich warte bis Regen aufhört.
No zítra nemá pršet. bude sucho.
Morgen regnet es nicht, es bleibt trocken.
Začíná přestává pršet... jako by konec světa nestačil.
Es regnet immer wieder... als wäre das Ende der Welt nicht genug.
Dneska by nemělo pršet.
Heute regnet es wohl nicht.
Brzo už bude pršet.
Es regnet bald. Wird auch Zeit.
Doufám že dneska nebude pršet.
Ich hoffe, es regnet heute nicht.
Může pršet klidně celou noc.
Vielleicht regnet es die ganze Nacht.
Ještě začíná pršet.
Jetzt regnet es auch noch.
Pokud bude pršet měli bychom zachytávat vodu.
Wenn es regnet, sollten wir Auffangbecken aufstellen, um Wasser zu sammeln.
Myslíš že bude pršet.
Glaubst du, dass es regnen wird?
Když říkají že bude pěkně tak prší pak řeknou že bude pršet.
Wenn die sagen, es wird schön, regnet es garantiert.
Pokud bude pršet tak ty brambory shnijou.
Wenn es regnet, werden die Kartoffeln verfaulen.
Už přestalo pršet.
Es regnet nicht mehr.
Jsi si jistá že bude pršet.
Sind Sie sicher, dass es regnen wird?
Myslím že přestalo pršet.
Es regnet nicht mehr.
Zítra bude pršet.
Morgen wird es regnen.

Výsledek: 267, Čas: 0.0674

Viz také


začne pršet
es regnet es zu regnen beginnt es anfängt zu regnen fängt es an zu regnen
začalo pršet
fing es zu regnen an es hat angefangen , zu regnen begann es zu regnen es regnet anfangen zu regnen
začíná pršet
es fängt an zu regnen es wird regnen jetzt regnet es
když bude pršet
wenn es regnet selbst bei regen wenn es anfängt zu regnen
že bude pršet
dass es regnen wird dass es bald regnen

S Synonyma "pršet"


"Pršet" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc