PRACUJI PRO DO NĚMČINY

Překlad Pracuji Pro do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.0808

Příklady použití Pracuji Pro ve větě a jejich překlady

Pracuji pro andrewa durst.
Ich arbeite für Andrew Durst.
Pracuji pro pár klientu.
Ich arbeite für ein paar Klienten.
Arbeite ich für
Na rovinu pracuji pro telefonní společnost ale jsem dobrovolník v síti zapomenutých.
Ehrlich gesagt, arbeite ich für eine Telefonfirma, aber ich bin ein Freiwilliger des Forgotten Netzwerks.
Teď pracuji pro samotného pana thomase duranta.
Und jetzt arbeite ich für Mr. Thomas Durant.
Jiné příklady vět
Pracuji pro velvyslance mollariho.
Ich arbeite für Botschafter MoIIari.
Pracuji pro vládu.
Ich arbeite für die Regierung.
Pracuji pro kohokoliv kdo sedí v tvé židli.
Ich arbeite für wen auch immer in Ihrem Stuhl sitzt.
Pracuji pro OSN.
Ich arbeite für die UNO.
Pracuji pro SSR.
Ich arbeite für die SSR.
Pracuji pro červený kříž jsem fyzioterapeutem.
Ich arbeite für das Rote Kreuz und ich bin Physiotherapeut.
Pracuji pro muže jménem draim.
Ich arbeite für einen Mann namens Draim.
Pracuji pro pobočku VH.
Ich arbeite für die Abteilung VH.
Já.. pracuji pro harveyho.
Ich arbeite für Harvey.
Pracuji pro noviny.
Ich arbeite für eine Zeitung.
Pracuji pro děkana wormera v přijímací kanceláři.
Ich arbeite für Dean Wormer in der Zulassungsstelle.
Pracuji pro CIA.
Ich arbeite für die CIA.
Pracuji pro charlotte.
Ich arbeite für Charlotte.
Pracuji pro DEA.
Ich arbeite für die DEA.
Pracuji pro ticho.
Ich arbeite für die Silence.
Pracuji pro místostarostu.
Ich arbeite für den Vicebürgermeister.
Pracuji pro barrovu advokátku.
Ich arbeite für Barrs Anwältin.
Pracuji pro svého otce.
Ich arbeite für meinen Vater.
No technicky jen... pracuji pro seattleské policejní oddělení.
Technisch gesehen arbeite ich für das Seattle Police Department.
Občas pracuji pro spojence občas pro nepřátele ale vždycky mimo oficiální záznamy.
Mal arbeite ich für Freunde, mal für Feinde. Aber alles ganz inoffiziell.
pracuji pro vás pamatujete.
Ich arbeite für Sie, wissen Sie noch?
Pracuji pro lékařský výzkum.
Ich arbeite in der medizinischen Forschung.
Pracuji pro vás.
Ich arbeite für dich.

Výsledek: 270, Čas: 0.0808

Viz také


pracuji pro pana
ich arbeite für mr.
pracuji pro společnost
ich arbeite für eine firma ich arbeite für den trust für die firma gearbeitet
pracuji pro tvého otce
ich arbeite für deinen dad ich arbeite für deinen vater
pracuji
ich arbeite ich mache die arbeit ich bereite

"Pracuji pro" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc