PRAVDIVÝ DO NĚMČINY

Překlad Pravdivý do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.0927

Příklady použití Pravdivý ve větě a jejich překlady

Wahr ( pravda , že , pravdivé )
Výrok je pravdivý pro záporná čísla.
Die aussage ist wahr für negative zahlen.
Zvěsti jsou pravdivý.
Die gerüchte sind wahr.
K Němu se uskuteční návrat váš to slib Boží je pravdivý!
Zu ihm wird eure aller rückkehr sein.(Das ist) allahs versprechen in wahrheit.
Nynější okamžik je jediný pravdivý.
Diese bewegung ist die einzige wahrheit.
Tvůj příběh taky není pravdivý že ne Tede.
Deine geschichte stimmt auch nicht, stimmts, Ted?
Znamená to že příběh není pravdivý.
Es bedeutet, dass die geschichte nicht stimmt.
To je tak pravdivý.
Das ist so richtig.
Výrok je vždy pravdivý.
Die ausssage ist immer richtig.
Jiné příklady vět
Buď tedy trpělivý neboť slib Boží je pravdivý!
So sei denn geduldig. wahrlich, die verheißung allahs ist wahr.
K Němu se uskuteční návrat váš to slib Boží je pravdivý!
Zu ihm kommt ihr alle zurück. das ist das versprechen gottes in wahrheit.
Smutný ale pravdivý.
Traurig, aber wahr.
Vím že tvůj příběh je pravdivý!
Ich weiß, dass deine geschichte wahr ist.
Pravdivý příběh.
Wahre geschichte.
Příběh který vám řeknu je absolutně pravdivý.
Die geschichte, die ich ihnen jetzt erzähle, ist die absolute wahrheit.
Jestliže je váš příběh pravdivý.
Wenn ihre geschichte stimmt.
Vědci tak nedávno připustili že Hérodotův bláznivý příběh je vlastně pravdivý.
Daher kamen wissenschaftler kürzlich zur auffassung, dass Herodotus' verrückte geschichte tatsächlich stimmt.
Slib Boha pravdivý jest on mocný jest moudrý.
Es ist allahs wahres versprechen. und ER ist der allwürdige, der allweise.
Což není slib Boží pravdivý.
Sicherlich, allahs versprechen ist wahr.
Jen tak čistý pravdivý.
Nur so rein und wahr.
Protože ten příběh je pravdivý.
Denn diese geschichte ist wahr.
Buď tedy trpělivý neboť slib Boží je pravdivý!
So sei standhaft. gewiß, allahs versprechen ist wahr.
Takže příběh o lskandaru byl pravdivý.
Also ist die geschichte von iscandar wahr.
Je to otravný ale pravdivý.
Es ist nervig, aber wahr.
Takže výrok je pravdivý pro kladná čísla.
Also ist die aussage wahr für positive zahlen.
Myslím že Oidipovský komplex byl pravdivý.
Die ödipus-geschichte ist wahr.
Je pravdivý.
Sie ist wahr.
Poslední příběh také pravdivý.
Eine letzte geschichte, auch wahr.
Nevysvětlitelný ale pravdivý.
Unerklärlich, aber wahr.
Ale pravdivý.
Aber wahr.
Ani netušíte jak je pravdivý.
Sie ahnen nicht, wie wahr das ist.

Výsledek: 255, Čas: 0.0927

Viz také


pravdivý příběh
wahre geschichte seriösen geschichte wahren geschichte
je pravdivý
ist wahr wahrhaftig ist
je to pravdivý
es ist eine wahre es wahr ist
slib boží je pravdivý
allahs versprechen ist wahr das versprechen gottes ist wahr verheißung allahs ist wahr

S Synonyma "pravdivý"


"Pravdivý" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc