PRESIDENT DO NĚMČINY

Překlad President do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.0808

Příklady použití President ve větě a jejich překlady

Präsident ( předsedající , prezident , předsedo )
President spojených států.
Präsident der Vereinigten Staaten?
Posílá mě jeho excelence president amin.
Seine Exzellenz Präsident Amin schickt mich.
Der präsident ( předsedající , prezident , předsedo )
President spojených států je mrtev.
Der Präsident der Vereinigten Staaten ist tot.
President byl zastřelen.
Der Präsident wurde erschossen.
Jiné příklady vět
My jsme lokalizovalizin- ovovzducholoď,pan president.
Wir haben Zins Luftschiff gefunden, Mr. President.
Bývalý albánský president.
Er war mal Präsident von Albanien.
Mít tři osoby s titulem president je pro veřejnost matoucí.
Drei Präsidenten zu haben ist für die Öffentlichkeit verwirrend.
Nevěděl jsem že president mcconaughey umí hrát.
Ich wusste gar nicht, dass Präsident McConaughey schauspielern kann.
President zabit navzdory jeho varování.
Der Präsident getötet trotz seiner Warnung.
To je president spojených států amerických.
Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika!
Měl by se president bát.
Muss sich der Präsident Sorgen machen?
President není mrtvý.
Der Präsident ist nicht tot.
Kapitáne president vás poslouchá.
Captain, der Präsident hört Sie.
Co s tím má společněho president.
Was hat das mit dem Präsidenten zu tun?
President ufiknul podporu NASE vemenu raketověho průmyslu.
Der Präsident streicht NASA-Gelder, Milchkuh der Raumfahrtindustrie.
President je na jednání.
Der Präsident ist in einer Sitzung.
Jejich president je podvodník.
Deren Präsident ist ein Gauner.
President čeká.
Der Präsident wartet.
President svolal krizový štáb.
Der Präsident berief einen Krisenstab ein.
President svolal krizový štáb.
Der Präsident hat eine Notkonferenz einberufen.
Dobře víš co si president myslí o terorismu.
Wir sprachen mit dem Präsidenten. Du weißt, wie er über Terrorismus denkt.
President není právě ve formě.
Dem Präsidenten geht's nicht sehr gut.
Pane joss president vás čeká.
Mr. Joss, der Präsident wartet.
Pane joss president vás čeká.
Mr. Joss, der Präsident wartet.
Zatočte doleva jeďte dva bloky na 954 president street.
Biegen Sie links ab und fahren Sie zwei Blocks zur President Street 954.
Má show je na internetu tam kde žije beyoncé president.
Mein Auftritt steht im Netz! Mit Beyoncé und dem präsidenten!
Myslíte si vy osobně že abraxas je možný budoucí president.
Unter uns, meinen Sie, dass Abraxas das Zeug zum Präsidenten hat?
Allison říká že možná přijde president.
Allison sagt, der Präsident kommt vielleicht.
President má svoje problémy na kubě.
Der Präsident hat eigene Probleme mit der Schweinebucht.
President ví že jsem za tyhle lidi plně odpovědný.
Der Präsident weiß, dass ich für diese Männer voll verantwortlich bin.

Výsledek: 272, Čas: 0.0808

"President" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc