PRINCEZNY DO NĚMČINY

Překlad Princezny do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.078

Příklady použití Princezny ve větě a jejich překlady

Prinzessin ( princezna , princezno , princeznu )
Lilly moscovitzová přítelkyně princezny mii pojede v mustangu.
Lilly Moscovitz, beste Freundin von Prinzessin Mia, fährt im 'Stang.
Ve jménu marguerite princezny z angouleme královny navarry královy sestry.
Im Namen von Marguerite, Prinzessin von Angoulême, Königin von Navarra.
Jiné příklady vět
Rollo princezna aslaug siggy děti princezny aslaug ti všichni utekli z kattegatu.
Rollo, Prinzessin Aslaug, Siggy, Prinzessin Aslaugs Kinder, sie alle flüchteten aus Kattegat.
Pařby princezny zámky.
Partys, Prinzessinnen, Schlösser.
Copak existují princezny které lidi rádi nemají.
Gibt es denn Prinzessinnen, die nicht beliebt sind?
Lupinův pokus o únos princezny clarissy ztroskotal!
Lupins Versuch, Prinzessin Clarissa zu entführen, scheitert.
Dobrá princezny váš zámek vás očekává.
Okay, Prinzessinnen, euer Schloss wartet!
Jsme princezny v zábavním parku.
Wir sind Prinzessinnen in einem Vergnügungspark.
Riskujete život své princezny.
Ihr riskiert das Leben eurer Prinzessin.
Dvě malé princezny tancují v řadě.
Zwei kleine Prinzessinnen tanzen in einer Reihe.
Spolubydlící nubijské princezny.
Wohnt bei der nubischen Prinzessin.
Vy dvě princezny jste to zvládly.
Die zwei Prinzessinnen haben es geschafft.
Jedná se o pozici osobního strážce princezny claude.
Es ist der Posten der persönlichen Leibwache von Prinzessin Claude.
Toto jsou mé princezny.
Das sind meine Prinzessinnen.
Připravte se na příchod princezny mii.
Vorbereiten zur Ankunft von Prinzessin Mia.
Otče císař vyhlásil souboj jehož vítěz získá ruku princezny chai.
Vater, der Kaiser verkündete einen Sparringkampf um die Hand von Prinzessin Chai.
Naše děti budou princové princezny.
Unsere Kinder wären Prinzen und Prinzessinnen.
Jste živoucí ztělesnění překrásné princezny panchali.
Du bist sind die lebende Verkörperung der wunderschönen Prinzessin Panchali.
Jsou to princezny.
Das sind Prinzessinnen.
Každý muž je zodpovědný za ochranu princezny jing.
Jedermann ist für den Schutz... von Prinzessin Jing verantwortlich.
Ale jo. mám dvě princezny.
Ja, ich habe zwei Prinzessinnen.
Obávám se že senzory R2 nemohou najít žádnou stopu princezny leiy.
Ich fürchte, dass R2s Sensoren keine Spur von Prinzessin Leia finden können.
Večírky princezny hrady princezny.
Partys, Prinzessinnen, Schlösser. Prinzessinnen.
Jsem dr feckenham. zpovědník princezny mary.
Ich bin Dr. Feckenham, Beichtvater von Prinzessin Mary.
Jen nevěděl že princezny jsou dvě.
Er wusste nicht, dass es zwei Prinzessinnen gab.
Ale já myslím opravdové prince princezny.
Aber ich meine richtige Prinzen und Prinzessinnen.
Maya mi řekla že všechny dívky jsou princezny.
Maya hat mir gesagt, alle Mädchen sind Prinzessinnen.
Žily byly dvě princezny.
Es waren einmal zwei Prinzessinnen.
Všechny dívky jsou princezny.
Alle Mädchen sind Prinzessinnen.
Přesně jako tvoje maminka dvě dokonalé princezny.
Genau wie deine Mutter-- zwei perfekte Prinzessinnen.

Výsledek: 260, Čas: 0.078

"Princezny" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc