PRODALI DO NĚMČINY

Překlad Prodali do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0895

Příklady použití Prodali ve větě a jejich překlady

To znamená že kdybychom ty akcie prodali vydělali bychom 15.000 dolarů.
Wenn wir sie verkaufen würden, würden wir $15.000 verdienen.
Tihle chlápci by prodali svou matku aby viděli dořinu číču.
Und sie würden ihre Mütter verkaufen für einen Blick auf Dora Maes Schnecke.
Wurde ( byl , se stal , došlo )
Prodali ho v dubaji.
Es wurde in Dubai angeboten.
Prodali ho textilnímu magnátovi v dubaji.
Es wurde einem Textilmagnaten in Dubai angeboten.
Jiné příklady vět
Josefa prodali za 20 stříbrných ježíše za 30 stříbrných.
Joseph wurde für 20 Silberstücke verkauft, Jesus wurde für 30 Silberstücke verkauft.
prodali scénář kundo.
Haben die das Drehbuch verkauft, du Fotzenfresse?
Mý domy prodali v aukci tomu kdo nabídl nejvíc.
Meine Häuser werden auf einer Auktion an den Höchstbietenden verkauft.
To pygoriané jim prodali zbraně.
Die Pygorianer verkauften ihnen die Waffen.
Právě jsme prodali váš dům.
Wir haben eben Ihr Haus verkauft.
Myslím že jsme čtvero z nich prodali než nás dělničtí hrdinové vyhnali.
Wir verkauften etwa vier, bevor die Helden der Arbeiterklasse uns wegjagten.
Blaylockovi prodali trentovi věci jejich dětí když se stěhovali.
Die Blaylocks verkauften ihm alles, als sie wegzogen.
Jeho rodiče prodali krávu pole aby měl peníze na cestu.
Seine Familie verkaufte eine Kuh und etwas Land, damit er reisen konnte.
Právě jsme prodali všech 17 kopií vašeho CD.
Wir haben alle 17 Kopien eurer Cds verkauft.
Mimochodem prodali svoje podíly tak rychle jak mohli.
Sie verkauften übrigens ihre Fracking-Rechte so schnell sie konnten.
Je tam trh. možná zrcadlo prodali.
Vielleicht wurde der Spiegel dort auf dem Markt verkauft.
Burroughs strauss prodali vládě nový špičkový řízený letoun.
Burroughs-Strauss verkaufte der Regierung eine neue hoch technologisiert Drohne.
Ti by prodali vlastní mámu za pořádný jídlo účes.
Sie würden ihre Mütter verkaufen für eine Zigarette und einen Haarschnitt.
Nakonec GM prodali svůj podíl v ovshinského společnosti nejnepravděpodobnějšímu kupci.
Letztendlich verkaufte GM seinen Anteil an... Ovshinsky's Firma an einen eher unwahrscheinlichen Käufer.
Právě ho prodali do dortmundu.
Er ist gerade an Dortmund verkauft worden.
Sérioví vrazi si neberou trofeje aby je pak prodali.
Serienmörder verkaufen ihre Trophäen nicht.
Mezi tím madianští prodali jozefa do egypta putifarovi dvořeninu faraonovu hejtmanu žoldnéřů.
Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten dem Potiphar, des Pharao Kämmerer und Hauptmann der Leibwache.
On jeho parťáci prodali obsah důkazních materiálů.
Er und seine Crew verkauften den Inhalt der Beweisbox.
Vzali bychom koberec prodali ho rozdělili se o zisk.
Wir nehmen den Teppich, verkaufen ihn und teilen den Gewinn zwischen uns auf?
Neztratili jsme to jen prodali.
Wir haben es nicht verloren, nur verkauft.
Její pasáci ji prodali julianu walshovi před pár týdny.
Ihre Händler verkauften sie, vor ein paar Wochen, an Julian.
Aby ji prodali doktorovi na lékařské experimenty.
Sie verkaufen sie einem Doktor für medizinische Experimente.
Minulý týden jsme jich prodali 100.
Wir haben letzte Woche 100 verkauft.
Cézana jsme prodali matisse.
Der Cézanne und der Matisse sind verkauft.
GM by vám prodali auto na prasečí hovna kdyby se prodávalo.
GM würde Ihnen ein Auto verkaufen das mit Schweinemist fährt, wenn es Abnehmer fände.
Je na seznamu lidí kteří prodali akcie holloway před bombami v drexleru.
Er ist auf einer Liste von Leuten, die vor dem Bombenattentat Holloway Aktien verkauften.

Výsledek: 259, Čas: 0.0895

Viz také


prodali jej
sie verkauften ihn
prodali mi
wirt hat mir nudelsoße
prodali jsme ho
wir haben ihn verkauft haben sie würde es wohl verkauft werden

"Prodali" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc