PROFÍK DO NĚMČINY

Překlad Profík do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0584

Příklady použití Profík ve větě a jejich překlady

Profi ( profík , profesionál )
Ten chlap není profík je to politik.
Der Kerl ist kein Profi, er ist Politiker.
Ale jako každý profík já mám plán.
Aber wie jeder Profi habe ich einen Plan.
Professionell ( profesionální , profesionálně , profík )
No nejsem profík.
Nicht professionell.
OK. možná nejsi až takový profík jak jsem si myslel.
Okay, vielleicht bist du doch nicht so professionell, wie ich dachte.
Ein profi ( profesionální , profesionálně , profík )
Profík by nepoužil brokovnici.
Ein Profi würde keine Schrotflinte benutzen.
Jako profík.
Wie ein Profi.
Jiné příklady vět
To jste profík.
Du bist Profi.
Jo jsem profík.
Schon Profi.
Fakt bych v tom zaválela kdybych už tak nebyla profík.
Das hier wäre super, aber ich will ja professionell sein.
Vlastně pracuji na půl úvazku jako profík v kamalově klubu.
Ich habe sogar einen Teilzeitjob als Profi in Kamals Club.
Je to velký profík.
Er ist sehr professionell.
Jasně mami opravdový profík.
Genau, Mom. Ein echter Profi.
Ani profík to nezvládá dobře nožem.
Mit einem Messer ist das selbst für Profis schwer.
Je to profík ze zámoří.
Es ist ein Profi aus dem Ausland.
Šest slz. je to profík se šesti zabitíma.
Sechs Tränen... der Kerl ist ein Profi mit einem halben Dutzend Tötungen.
Čím je větší profík tím blíž jde ke klientovi.
Je professioneller du wirst, desto näher kannst du an ihn herangehen.
Musím říct že tenhle chlápek řídí jako profík.
Ich muss sagen, dieser Kerl fährt wie ein Profi.
Je to profík.
Der ist ein Profi.
Chlapík byl profík.
Der Mann war ein Profi.
Víš že nejsem profík.
Ich bin keine Professionelle.
Chovej se jako profík.
Benimm dich wie ein Profi.
Ten kluk je profík.
Der Junge ist ein Profi.
Myslím že náš vrah je profík.
Ich glaube unser Killer war ein Profi.
Zametl stopy jako profík.
Er verwischt seine Spuren wie ein Profi.
Byla amatérka stejně dobrá jako profík.
War die Amateurin so gut wie die professionelle?
Já jsem profík.
Ich bin ein Profi.
Proto jsi profík.
Deshalb bist du ein Profi.
Myslel jsem že jste profík.
Ich dachte Du bist ein Profi.
Jsi profík amosi.
Sind Sie Zocker, Amos?
Chápete to? byl to profík! nedostal se tak daleko.
Er, der Profi, kam nicht bis hierher.

Výsledek: 265, Čas: 0.0584

Viz také


jsem profík
bin ein profi bin ein schlangen-profi
jako profík
wie ein profi wie die professionelle
je to profík
ist ein profi ist ein profikiller

"Profík" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc