PSYCHOLOGIE DO NĚMČINY

Překlad Psychologie do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0748

Příklady použití Psychologie ve větě a jejich překlady

To je z psychologie. V krizových situacích se staráme o druhé.
Das ist psychologisch bedingt, dass man sich in krisen um andere kümmert.
Ale moderní policejní metody jsou samá psychologie.
Die modernen polizeimethoden sind heute ganz psychologisch.
Der psychologie
To se ovšem neděje pouze v ryze akademickém oboru psychologie.
Aber das passiert nicht nur im trockenen forschungsfeld der psychologie.
Vítejte na Psychologii 101 historie psychologie.
Willkommen bei"Psychologie 101, geschichte der psychologie.
Jiné příklady vět
Myslel jsem že psychologie je raketa.
Ich dachte psychologie wäre ein knaller.
Obrácená psychologie.
Umgekehrte psychologie.
To je vojenská psychologie.
Das ist militärische psychologie.
Máte titul z psychologie slečno Marsová.
Sie haben einen abschluss in psychologie, miss mars.
Momentálně žije se svým profesorem abnormální psychologie.
Lebt jetzt mit ihrem professor für abnormale psychologie.
Klinické psychologie.
Klinische psychologie.
Hloupá reverzní psychologie nikdy nefunguje.
Diese blöde umgekehrte psychologie funktioniert nie.
Při vší úctě váš odbor je psychologie ne robotika.
Bei allem respekt ihr fachbereich ist psychologie, nicht robotertechnik.
Takže pasivně-agresivní obrácená psychologie.
Also passiv-aggressive, umgekehrte psychologie.
Katedra psychologie.
Abteilung psychologie.
Čistá taktika psychologie.
Reine taktik, psychologie.
Takže to vše je pro vás jednoduše psychologie.
Also ist das alles nur psychologie für Sie?
Převrácená psychologie.
Das heißt umgekehrte psychologie.
Analytická psychologie.
Analytische psychologie.
Um angličtina dramaťák psychologie.
Ähm... englisch, theater und psychologie.
Psychologie je důležitá.
Die psychologie ist sehr wichtig.
Před Darwinem utvářely naše chápání psychologie filozofické spekulace.
Vor darwin war unser psychologisches verständnis von philosophischer spekulation geprägt.
Protože chce někoho z oddělení psychologie.
Weil er jemand aus der psychologischen abteilung haben will.
Doktor Buckley z katedry psychologie.
Dr. buckley, psychologische fakultät.
Úvod do psychologie.
Einführung in die psychologie.
Je to fascinující okno do záhad lidské psychologie.
Es ist ein faszinierender einblick in die psyche des menschen.
Doktorka Elizabeth Perkinsová Katedra psychologie.
Dr. elizabeth perkins, psychologische fakultät.
Psychologie znovu dokázala že je to ta nejpitomější věda.
Und die psychologie hat sich wieder einmal als der doofi unter den wissenschaften erwiesen.
Psychologie má třeba parapsychologii.
Die b-seite der psychologie ist die parapsychologie.
Psychologie jsou kecy.
Psychiatrie ist mist.
Je to profesor psychologie má na univerzitě terapeutickou praxi.
Er ist ein psychologie professor mit einer therapie praxis an der universität.

Výsledek: 255, Čas: 0.0748

Viz také


obrácená psychologie
umgekehrte psychologie umgedrehte psychologie paten-logik
lidské psychologie
der menschlichen psychologie humanpsychologie menschlichen psyche
profesor psychologie
professor für psychologie psychologieprofessor
titul z psychologie
psychologie abschluss master in psychologie psychologie-abschluss

"Psychologie" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc