PYTLE DO NĚMČINY

Překlad Pytle do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.081

Příklady použití Pytle ve větě a jejich překlady

Všechny pytle jsou prázdné.
Jeder Sack ist leer.
Sešij ji dej ji do pytle do chlaďáku.
Nähe sie wieder zusammen, sack sie ein und schiebe sie in die Kühlbox.
Tasche ( tašku , kapse , kabelku )
To je dobře. posbírej všechno jídlo co můžeš dej ho do pytle.
Pack so viel Essen, wie Du finden kannst, in diese Tasche.
Lucas odřezává jeho sedm hlav dustin si je dává do pytle.
Lucas trennt ihre sieben Köpfe ab, und Dustin legt sie in seine Tasche.
Beutel ( sáček , pytel , taška )
Pytle na prádlo.
Beutel von der Reinigung.
Tři pytle žádný otevřený.
Drei Beutel, niemand hat sie geöffnet.
Musíme mít na hlavě pytle.
Wir müssen Tüte auf Kopf haben.
Vaše ponožky boty dejte do toho pytle.
Socken und Schuhe in diese Tüte.
Jiné příklady vět
Já jsem vynášel pytle ale ty byly plné odpadků.
Ich habe Säcke rausgetragen, aber es war Müll.
Potřebují desky prázdné pytle na písek. tolik kolik dokážete sehnat.
Wir brauchen Bretter und leere Säcke so viel, wie Sie auftreiben können.
Mám pytle pod očima.
Ich habe Säcke unter den Augen.
Tak můžeme použít všechny pytle které ušetříme na nákup v zelinářstvi.
Auf diese Weise können wir alle Säcke, die wir sparen zum Einkaufen benutzen.
Vyndej mi z pytle další láhev.
Hol mir noch eine Flasche aus meiner Tasche.
Ty pytle byly plné papíru který jsme vzali z vlastních zdrojů rebelům.
Diese Säcke waren voller Papier aus dem Rebellenvorrat.
Hele kámo přines mi něco z toho pytle.
Hey, Buddy, gib mir was aus dieser Tasche.
Ede ty pytle nejsou zadarmo.
Ed, diese Beutel sind nicht kostenlos.
Na člunu jsou dva pytle.
Sie haben zwei Säcke im Boot.
Čtyři pytle jsou připravený na převoz.
Vier Taschen, bereit zum Transport.
Fotka langdona cobba bez jeho pytle.
Ein Foto von Langdon Cobb ohne seine tüte?
Řezník ze zálivu jima zatížil ty svoje pytle.
Der"Bay harbor Butcher" hat sie benutzt, um seine Beutel zu beschweren.
Budu potřebovat chirurgické rukavice masky pro pátrací tým sterilní lékařské pytle rostlinný olej. rostlinný olej.
Ich brauche Handschuhe, Masken, medizinische Beutel und Pflanzenöl.
Zabalili ho do pytle.
Sie steckten ihn in diesen Sack.
Pytle s obilím jablka zásoby za zimu.
Säcke mit Korn und Äpfel um sie für den Winter zu lagern.
Byly tam toho plný pytle.
Da waren ganze Taschen voll von diesem Zeug.
Ty pytle tu nejsou dextere.
Diese Tüten sind nicht hier, Dexter.
Poručíku ty dva pytle můžou být kdekoli v tomhle zatraceným suterénu.
Lieutenant, diese zwei Taschen können überall in diesem verdammten Keller sein.
Zasraný pytle.
Diese verdammten Säcke.
Teď už bych byl ve druhé řadě... s půlkou pytle plnou.
Ich wäre jetzt in der zweiten Reihe, einen halben Sack gefüllt.
Ty chceš pytle.
Sie wollen Beutel.
Dale přines nějaký pytle.
Dale, hol ein paar Tüten.

Výsledek: 263, Čas: 0.081

Viz také


do jednoho pytle
in einen topf einen kamm in denselben topf
pytle s pískem
sandsäcke sandeimer

"Pytle" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc