RALPH DO NĚMČINY

Překlad Ralph do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.1081

Příklady použití Ralph ve větě a jejich překlady

Den ralph
Ten fór co o ní povídal ralph byl fakt dobrý ať si john říkal co chtěl.
Der Witz, den Ralph über sie erzählt hat, war echt witzig, egal, was John gesagt hat.
Tohle je ralph.
Ist das ralph?
Ralph wiggum nezná;
Die Ralph Wiggum nicht kennt;
Jiné příklady vět
Ralph slutsky byl efraimův tichý společník.
DAVID: Ralph Slutsky war Efraims stiller Teilhaber.
Ralph duran velmi nebezpecný.
Ralph Duran, extrem gefährlich.
Ralph becker jasný.
Ralph Becker," okay?
Ralph plavající prase.
Ralph, das schwimmende Schwein?
Protože ralph macchio nemá šanci proti panu miyagimu.
Denn Ralph Macchio hat keine Chance gegen Mr. Miyagi.
Pak měl ralph úlet s vinnym.
Dann hatte Ralph eine Affäre mit Vinnie.
Jak řekl ralph waldo emerson.
Wie Ralph Waldo Emerson sagte.
Ale ralph je plukovník!
Aber Ralph ist der Colonel.
Ralph drží ulitu!
Ralph hat die Muschel.
Ralph capone to je ten muž kterému jsem dal peníze.
Ralph Capone. Das war der Mann, dem ich das Geld gab.
To jsem já ralph.
Ich bin Ralph.
Tvé prostřední jméno je ralph.
Dein Zweitname ist Ralph,
Barney já jsem ralph.
Hey, Barney. Ich bin's, Ralph.
Yeah stejně jako ralph.
Ja, genauso wie Ralph.
Bylo to těžký ale ralph měl pravdu.
Es war hart, aber Ralph hatte Recht.
Například ralph.
Zum Beispiel" Ralph.
To je ralph.
Das ist Ralph.
To není ralph lauren.
Das ist nicht Ralph Lauren.
Jsem váš dávno ztracený bratranec ralph.
Ich bin dein lange verschollener Cousin Ralph.
Tohle je můj přítel ralph.
Das ist mein Freund Ralph.
Paige ralph má školu stejným směrem takže ho tam vysadíme.
Paige, Ralphs Schule liegt auf dem Weg, wir können ihn dort absetzen.
Ralph já máme rande.
Ralph und Ich hatten ein Date.
Ralph se nemiluje jako normální lidi.
Ralph hat keinen Sex wie andere Leute. Normale Leute.
Nějaký ralph burton.
Ein Ralph Burton.
Lou to je strýček ralph.
Lou, es ist Onkel Ralf.
Situace ve který jsem vyřeším stejně jako strejda ralph.
Ich stecke in der Klemme und muss dasselbe tun wie Onkel Ralphie.
Můžeš jí říkat ralph.
Dann nenn sie doch Reiher-Ralph.

Výsledek: 258, Čas: 0.1081

"Ralph" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc