REPUBLIKÁNI DO NĚMČINY

Překlad Republikáni do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.06

Příklady použití Republikáni ve větě a jejich překlady

Republikaner ( republikáni , republikánský , republikánské strany )
Všichni republikáni jsou proti zapojení rusů.
Jeder Republikaner ist gegen eine Beteiligung der Russen.
Pretože. republikáni jsou zatraceně děsiví.
Weil Republikaner verdammt unheimlich sind.
Die republikaner ( republikáni , republikánský , republikánské strany )
Říká se že republikáni chtějí zničit most ale.
Es heißt, dass die Republikaner die Brücken sprengen wollen, aber.
Franku republikáni potřebují výhru.
Die Republikaner brauchen einen Sieg, Frank.
Jiné příklady vět
Demokrati republikáni nejsou skutečně vzájemně v opozici.
Demokraten und Republikanern sind in der Realität überhaupt nicht gegeneinander verfeindet.
Všichni republikáni by měli být konzervativní.
Alle Republikaner sollten konservativ sein.
Bezmála dva republikáni ze tří zamítli jeho plán.
Beinahe zwei von drei Republikanern lehnten seinen Plan ab.
Naši republikáni nejsou žádní abolicionisté.
Unsere Republikaner sind keine Sklaverei-Gegner.
My republikáni jsme tuhle zemi převrátili naruby.
Wir Republikaner haben dieses Land umgekrempelt.
Demokraté ani republikáni nemají zájem zastavit hospodářskou činnost.
Weder Demokraten noch Republikaner haben ein Interesse, die wirtschaftlichen Aktivitäten zu drosseln.
Lincoln roosevelt byli progresivní republikáni.
Lincoln und Roosevelt waren fortschrittliche Republikaner.
Demokrati nezávislí republikáni další.
Demokraten, Unabhängige, Republikaner und andere.
Operace na záchranu wall streetu demokraté republikáni si rozumějí.
Rettungsaktion für die Wall Street- Demokraten und Republikaner verstehen sich.
My jsme republikáni.
Wir sind Republikaner.
Republikáni se zaměřují jen na zločinnost.
Republikaner konzentrieren sich immer auf Kriminalität.
Republikáni demokraté nezávislí... dnes jsme přece všichni američané.
Republikaner, Demokraten, Unabhängige, wir sind heute alle Amerikaner.
Republikáni demokrati nezávislí.
Republikaner, Demokraten, Unabhängige.
Republikáni organizují sbírku na dětský domov.
REPUBLIKANER SAMMELN SPENDEN FÜR KINDERHEIM.
Debaklem s kavanaughem republikáni před volbami ztrácí sympatie žen varují analytici.
Die Republikaner vergraulen mit dem Kavanaugh-Debakel Wählerinnen vor den Midterm-Wahlen, warnen Analysten.
Pokaždé když se republikáni otevřou extremismu prohrají.
Immer, wenn die Republikaner sich dem Extremismus öffnen, verlieren sie.
Udělal bych z něj federálního soudce kdyby to republikáni nezablokovali.
Ich hätte ihn zum Bundesrichter ernannt, wenn die Republikaner es nicht verhindert hätten.
Jsou zbožní konzervativní sexisti rasisti republikáni materialisti narcisové rasisti.
Sie sind religiös, konservativ, sexistisch, rassistisch, republikanisch, materialistisch, narzisstisch- In Ordnung.
Pardon pane viceprezidente ale nejsou to jen republikáni.
Verzeihung, Mr. Vice President, aber es sind nicht nur die Republikaner.
Nebo jak jim republikáni říkají.
Oder wie es die Republikaner nennen.
Republikáni mě ukřižují.
Die Republikaner bringen mich um.
Republikáni by to využili jako páku.
Die Republikaner werden es als Druckmittel ausnutzen.
Republikáni představí zákon který novelizuje staffordův zákon.
Die Republikaner legen ein Gesetz vor, das den Stafford Act ändert.
Republikáni kteří vlastní nějaký majetek nenávidí svojeex-manželky milují golf.
Ein republikanischer Bauträger hasst seine Ex-Frau, liebt Golf.
Republikáni chtěli důchodovou reformu už za johnsona.
Die Republikaner wollen eine Pensionsreform seit der Zeit von Johnson.
Republikáni vycouvali mendozova kancelář mi právě dala vědět.
Die Republikaner steigen aus. Mendozas Stabschef hat mich eben vorgewarnt.

Výsledek: 265, Čas: 0.06

Viz také


republikáni v kongresu
den republikanern im kongress republikanische kongressabgeordnete

"Republikáni" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc