ROHY DO NĚMČINY

Překlad Rohy do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.0909

Příklady použití Rohy ve větě a jejich překlady

Ecken ( rohy , koutů , zákoutí )
Jasně. delroy má zase všechny rohy na monumentu.
Delroy hat sämtliche Ecken an der Monument Street wieder.
Zaoblené rohy.
Runde Ecken.
Má svoje rohy svoje peníze.
Er hat seine Straßenecken, sein Geld.
Žádný rohy území nic.
Keine Straßenecken, kein Territorium, nichts.
Se všemi těmi ostrými rohy tenhle byt je smrtelná past.
Und bei den ganzen scharfen Kanten hier, ist diese Wohnung eine Todesfalle.
Pozor na ty ostré rohy!
Pass auf die scharfen Kanten auf!
Jejich posraný rohy. -no tak vstávej ty ožralej kozle!
Scheiß auf die Römer und ihr verdammtes Horn.
Mrdat římany. jejich posraný rohy.
Scheiß auf die Römer und ihr verdammtes Horn.
Jiné příklady vět
Kopyta rohy zuby.
Pferdefuß, Hörner, Zähne und.
Můžete udělat rohy parohy dokonce když se podíváte zblízka paznehty.
Sie können Hörner machen, Geweihe- sogar, wenn Sie genau hinschauen, gespaltene Hufe.
Nemám rohy... ale koušu.
Ich hab keine Hörner. Aber ich beiße!
Hezké vojenské rohy.
Schöne militärische Ecken.
Trumpety rohy trombóny tuby.
Trompeten, Hörner, Posaunen und Tuben.
Rohy z izraele.
Hörner aus Israel.
No možná mám jen rád klobouky s rohy.
Vielleicht mag ich auch Hüte mit Hörnern.
Ten spolu se. kamenem udává dva úhlopříčné protilehlé rohy.
Er ergibt, zusammen mit Stein Nummer sieben, zwei Ecken.
Možná o ty rohy bude bojovat.
Vielleicht zieht er wegen dieser Straßenecken in den Krieg.
Chlápek smake-upem falešnými rohy.
Ein Typ mit Make-up und falschen hörnern?
Ostré rohy.
Scharfe Kanten.
Já chci svoje rohy.
Ich will meine Ecken.
Dva rohy dlouhý ocas silná vůně síry.
Zwei Hörner, langer Schwanz, starker Schwefelgeruch?
Všechny polštáře by měly rohy.
Und all meine Kissenbezüge hätten Ecken.
Ne je to příšera bestie s rohy.
Ein Monster. Ein Ungeheuer mit Hörnern.
Vikingské helmy neměly rohy.
Wikingerhelme hatten keine Hörner.
Že mi nějaký plešoun s rohy vyrve srdce.
Da wird nicht irgendein Glatzkopf mit Hörnern mein Herz rausreißen.
Všechno jsou to rohy.
Das sind alles Ecken.
Nevidím žádný rohy.
Ich seh keine Hörner.
X3x3 vrstva umístit rohy.
X 3 x 3 Ebene 3, Ecken platzieren.
To je beran má rohy.
Das ist ein Widder, es hat Hörner.
Všechny čtyři rohy.
Alle vier Ecken.

Výsledek: 259, Čas: 0.0909

Viz také


čtyři rohy
vier ecken vier hörner
rohy
habe hörner und

S Synonyma "rohy"


"Rohy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc