ROZUMĚL DO NĚMČINY

Překlad Rozuměl do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 263, Čas: 0.082

Příklady použití Rozuměl ve větě a jejich překlady

Já bych rád rozuměl tomu jak se nabourat do lidské bytosti.
Was ich gern verstehen würde, ist, wie man sich in einen Menschen hacken kann.
On by rozuměl tomu co tu dělám.
Und er würde verstehen, was ich hier tun muss.
Máme posily přicházející ze schijndel. dostaneme těch týpků rozuměl jsi.
Es kommen zwei Kollegen aus Schijndel helfen und die Jungs werden geschnappt, begriffen?
Jen ty jsi rozuměl mé duši.
Du alleine hast meine Seele begriffen.
Jiné příklady vět
Vy jste rozuměl jediné slovo manažer zeptal rodičů.
Hast du verstanden, ein einziges Wort?" Der Manager die Eltern gefragt.
Jestli jsi mi rozuměl ty čůráku!
Ob du mich verstanden hast, du Wichser!
Rozuměl jsem mu.
Verstanden habe ich ihn.
Rozuměl tisk tomu co jsi dělal.
Verstand die Presse, was ihr gemacht habt?
Rozuměl jste mi beinebergu.
Verstanden, lieber Beineberg?
Rozuměl mi.
Versteht er mich?
Abyste mi rozuměl komandére bude li to nutné budeme čekat měsíce.
Verstehen Sie uns richtig, wir warten Monate, falls nötig.
Detektive rozuměl jste tomu co říkal na konci.
Detective, haben Sie verstanden, was er am Ende sagte?
Opravdu jim rozuměl.
Er verstand sie wirklich.
Kéž bych rozuměl vašemu výběru partnerů.
Ich würde gern verstehen, wonach du dir die Männer aussuchst.
Ale já mu rozuměl.
Aber ich verstand den Mann.
Rozuměl jsem.
Ich hab's verstanden.
Budu hovořit německy aby mi lépe rozuměl.
Damit er mich besser versteht, werde ich Deutsch sprechen.
Jen jsem potřeboval aby rozuměl čeho je schopen.
Ich wollte nur, dass er versteht, wozu er in der Lage ist.
Velmi vtipné kdybys měl děti tak bys mi rozuměl.
Aber wenn du Kinder hättest, würdest du verstehen.
Pointa je že rozuměl tomu že velcí umělci nám musí ukázovat pravdu.
Der Punkt ist, er verstand, dass ein großer Künstler uns die Wahrheit zeigt.
Kývni jestlis mi rozuměl.
Nicke, wenn du mich verstanden hast.
Nedokážu to vysvětlit tak abys tomu rozuměl cinque.
Ich kann das nicht so erklären, dass Sie es verstehen.
Pravdou je že jenom jeden z nás rozuměl tomu jak věci skutečně fungují.
In Wahrheit versteht nur einer von uns, wie die Dinge laufen.
Ten kdo ho zabil mu rozuměl.
Wer auch immer ihn getötet hat, hat ihn verstanden.
Rozuměl mé síle lépe než já.
Er verstand meine Kräfte besser als ich.
Špatně jsem ti rozuměl.
Das verstand ich falsch.
On rozuměl.
Er versteht.
Chtěl ho dostat k někomu kdo by mu rozuměl.
Er wollte ihn zu jemandem bringen, der verstehen würde.
Jo rozuměl.
Ja. verstanden.
Kdyby jsi viděl věci z mé perspektivy rozuměl bys mi.
Wenn du die Dinge aus meiner Sicht sehen könntest, würdest du verstehen.

Výsledek: 263, Čas: 0.082

Viz také


abys tomu rozuměl
dass sie es verstehen dass du es auch verstehst dass du es begreifst damit du es verstehst

S Synonyma "rozuměl"


"Rozuměl" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc