RTŮ DO NĚMČINY

Překlad Rtů do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.103

Příklady použití Rtů ve větě a jejich překlady

Lippen ( rty , ústa , pusu )
Pár lidských rtů visících na šňůrce od rolety.
Lippen an einer Zugschnur, für eine Jalousie.
Když se dotkl mých rtů cítil jsem jak se mi vrací život.
Als er meine Lippen berührte, konnte ich spüren, wie das Leben zurückkam.
Mund ( ústa , pusy , pusu )
Byla to hudba co proudila z jeho očí dýchala z jeho rtů.
Musik floss aus seinen Augen, strömte aus seinem Mund.
Kdybychom jen mohli poznat sladké vítězství vašeho otce z jeho vlastních rtů.
Wenn wir von dem süßen Sieg Eures Vaters doch nur aus seinem eigenen Mund erfahren könnten.
Der lippen ( ústa , pusy , pusu )
Otoky rtů nebo obličeje.
Anschwellen der Lippen oder des Gesichts.
Otok víček obličeje nebo rtů.
Anschwellen der Augenlider, des Gesichts oder der Lippen.
Jiné příklady vět
Protože se dotkla tvých rtů.
Weil er deine Lippen berührt hat.
Dotek tvých rtů.
Die Berührung deiner Lippen.
Neslyším tě číst ze rtů taky neumím.
Ich kann sie nicht hören, und ich kann nicht Lippen lesen.
Pak setře cukr z mých rtů aby mě mohl ochutnat.
Und dann wischt er den Zucker von meinen Lippen, damit er mich schmecken kann.
Odezírejte ze rtů.
Lest von meinen Lippen.
Bez rtů!
Keine Lippen.
Budu na vás křičet nechci aby mi santiagová odzírala ze rtů.
Ich werde Sie anbrüllen und will nicht, dass Santiago von meinen Lippen liest.
Chceš se dotknout mých rtů.
Du willst meine Lippen anfassen?
Umíš číst ze rtů.
Können Sie von den Lippen lesen?
Úsměv z jeho rtů jeho oči vášnivé.
Seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt.
JULIE ay poutník rtů které musí používat v modlitbě.
JULIET Ay, Pilger, die Lippen, dass sie im Gebet benutzen müssen.
Já umím odečítat ze rtů!
Ich kann von den Lippen lesen!
Může to být ... záhyb kůže kolem rtů... nebo výraz v očích.
Das kann dann eine Falte bei der Lippe sein oder ein Ausdruck in den Augen.
Čtěte mi ze rtů.
Lest mir von den Lippen.
Odezírá ze rtů.
Sie liest von den Lippen.
Pixie odezírá ze rtů.
Pixie liest von den Lippen.
Vyrážka svědění kopřivka otoky rtů.
Hautausschlag, Juckreiz, Quaddeln, Schwellung der Lippen.
Odezírej mi ze rtů ! ty pitomá hluchá náno!
Lies es mir von den Lippen ab, du dämliche Taubstumme!
Hele odečítej mi ze rtů opakuj po mně ano.
Lies mir von den Lippen ab, und dann sprichst du mir nach.
Pak jsem se jen snažil odečítat ze rtů abych rozluštil jejich poslední slova.
War zu versuchen die Lippen des Kindes zu lesen... seine letzten Worte zu verstehen.
Četla jsem ze rtů vašeho kolegy.
Ich habe von den Lippen deines Freundes abgelesen.
Otok rtů jazyka.
Anschwellen von Lippen und Zunge.
Zabarvení rtů nehtů známky dýchacích potíží.
Verfärbung der Lippen, Fingernägel. Zeichen von Atemstillstand.
Otok tváře rtů jazyka nebo jiné části vašeho těla.
Eine Schwellung des Gesichts, der Lippen, der Zunge oder anderer Körperteile.

Výsledek: 268, Čas: 0.103

Viz také


otok rtů
schwellung der lippen anschwellen von lippen und geschwollene lippen lippenschwellung
otoky rtů
anschwellen der lippen schwellung der lippen
odezírat ze rtů
lippen lesen lippenlesen von den lippen abliest
rtů úst jazyka nebo hrdla
der lippen , des mundes , der zunge oder des halses lippen , mund , zunge oder rachen

"Rtů" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc