RYBÁŘ DO NĚMČINY

Překlad Rybář do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0629

Příklady použití Rybář ve větě a jejich překlady

Fischer ( rybáři , fischer , fisherová )
Ten rybář ji viděl jak nastupuje na jejich loď.
Dieser Fischer sah sie an Bord ihres Schiffes gehen.
Jsem rybář ne pašerák.
Ich bin Fischer, kein Schmuggler.
Jsem dobrý rybář jacku.
Ich bin ein guter Angler, Jack.
Jacku říkal jsem ti že jsem dobrý rybář.
Ich habe es Ihnen gesagt, Jack, ich bin ein guter Angler.
Der fischer ( rybář )
Rybář... dívka v síťi.
Der Fischer, die Frau im Netz.
Doufám že tě rybář nechytil.
Ich hoffe, der Fischer hat dich nicht erwischt.
Ein fischer ( rybář )
Rybář je chytil do svých sítí.
Ein Fischer fing sie in seinen Netzen.
Je to jen rybář. řekněte svému příteli rybářovi že to má u sebe scofieldův bratr.
Er ist nur ein Fischer sag deinen Fischer Freund, daß Scofields Bruder es hat.
Jiné příklady vět
Skvělý rybář.
Großartiger Fischer,
Já jsem taky dobrý rybář wille.
Ich bin auch ein guter Angler, Will.
Aspoň víme že je to rybář.
Immerhin wissen wir, dass er Fischer ist.
Vím že jsi něco chytil jsi přece nejlepší rybář v okolí.
Ich weiß, dass Sie was gefangen haben. Sie sind der beste Angler hier.
Byl to rybář.
Er war Fischer.
Můj otec je rybář.
Mein Vater ist Fischer.
Ale jste rybář doktore jonesi.
Aber Sie sind doch Angler, Dr. Jones.
To není rybář pane.
Es ist kein Fischer, Monsieur.
Vy jste zatraceně dobrej rybář.
Und Sie sind ein exzellenter Angler.
Byla tam jeho holka. prý je nějaký rybář.
Seine Freundin war da, sagte er wäre eine Art Fischer.
Muselo vás naštvat vědomí že byl lepší rybář než vy.
Es musste Sie wütend machen, zu wissen, dass er ein besserer Angler als Sie war.
Neukradl jsem to jsem poctivý rybář.
Ich habe das nicht gestohlen. Ich bin ein ehrlicher Fischer,
Je to pravej rybář.
Er ist ein echter Angler.
Prý jste skvělý rybář.
Ich habe gehört, du seist ein guter Fischer.
Byla to stará kniha od izaaka waltona jmenovala se dokonalý rybář.
Ein altes Buch von Izaak Walton namens"Der vollkommene Angler.
Můj manžel byl doopravdy fanatický rybář.
Tatsächlich war mein Ehemann einfach ein fanatischer Angler.
Kapitola první dokonalý rybář.
KAPITEL EINS DER VOLLKOMMENE ANGLER.
Rybář floki.
Floki der Fischer.
Rybář z padstow.
Einem Fischer aus Padstow.
Rybář je jen podvodník kterého nechytili.
Ein Angler ist nur ein Betrüger, der nicht erwischt wurde.
V savanniných básních jste rybář nebo trenér.
In Savannahs Gedichten... sind Sie der Fischer oder der Trainer?
Tak to bude asi rybář.
Dann ist es wahrscheinlich ein Fischer.

Výsledek: 259, Čas: 0.0629

Viz také


nejlepší rybář
der beste fischer die besten fische
jsem rybář
ich bin fischer
velký rybář
große fischer ein großer fliegenfischer
být lepší rybář
besserer fischer werden besserer fischer sein

"Rybář" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc