S TVÝM OTCEM DO NĚMČINY

Překlad S Tvým Otcem do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.1144

Příklady použití S Tvým Otcem ve větě a jejich překlady

Potřebuji mluvit s tvým otcem.
Ich muss mit deinem Vater reden.
Musím si promluvit s tvým otcem.
Ich muss mit deinem Vater sprechen.
Měla to těžké. to s tvým otcem... tak.
Sie hat viel durchgemacht, mit deinem Dad und all dem.
Potřebuju mluvit s tvým otcem o jasonovi.
Ich muss mit deinem Dad über Jason reden.
Jiné příklady vět
Chci mluvit s tvým otcem.
Ich will mit deinem Vater sprechen.
Musím mluvit s tvým otcem.
Ich muss mit deinem Vater sprechen.
Stalo se něco s tvým otcem.
Ist etwas mit deinem Dad passiert?
Byl jsem s tvým otcem na copě.
Ich war mit deinem Dad und den anderen an der Copa.
S tvým otcem.
Mit deinem Vater.
Večeře s tvým otcem.
Dinner mit deinem Vater.
Běž dovnitř ať si můžu promluvit s tvým otcem zlato.
Geh rein, damit ich mit deinem Dad reden kann, Schatz.
Mluvil jsem s tvým otcem.
Ich hab mit deinem Vater gesprochen.
Emma... měla poměr s tvým otcem když jste se ještě neznali.
Sie hatte eine Affäre mit deinem Dad, als ihr noch nicht zusammen wart.
Musím mluvit s tvým otcem.
Ich muss mit deinem Dad sprechen.
Pracuje s tvým otcem.
Er arbeitet mit deinem Vater.
Poslala jsem ji s tvým otcem pryč.
Ich habe sie mit deinem Vater fortgeschickt.
Sam je pořád venku s tvým otcem.
Ist Sam immer noch mit deinem Dad unterwegs?
Vyjednávám s tvým otcem.
Ich verhandele mit deinem Vater.
Mluvila jsem s tvým otcem.
Ich sprach mit deinem Dad.
Chceš abych se poflakoval s tvým otcem dalším starým indem.
Ich soll mit deinem Dad und einem anderen alten Inder abhängen?
Pokud to má co dělat s tvým otcem zlato.
Wenn das etwas mit deinem Vater zu tun hat, Süße.
Pokusila jsem se vyspat s tvým otcem.
Ich wollte mit deinem Vater schlafen.
Prý měl nějakou dohodu s tvým otcem.
Er erwähnte einen Deal mit deinem Dad.
Včera jsem měl rozhovor s tvým otcem.
Ich hatte gestern ein Gespräch mit deinem Vater.
Rád jsem tu trávil čas s tvým otcem.
Hier war ich immer mit deinem Dad.
Jsi pořád naštvaný kvůli tomu telefonátu s tvým otcem pravda.
Bist du noch eingeschnappt, wegen der Sache mit deinem dad?
Měla jsem ji s tvým otcem.
Ich hatte sie mit deinem Vater.
Promluvím si s tvým otcem.
Ich werde... ich werde mit deinem Dad reden.
Mám schůzku s tvým otcem.
Ich habe einen Termin mit deinem Vater.
Raimundo má matka měla poměr s tvým otcem.
Raimunda, meine Mutter hatte ein Verhältnis mit deinem Vater.

Výsledek: 264, Čas: 0.1144

Slovo od slova překladem


"S tvým otcem" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc