SCHODIŠTĚ DO NĚMČINY

Překlad Schodiště do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.0745

Příklady použití Schodiště ve větě a jejich překlady

Treppe ( schody , schodiště , zápraží )
Má točité schodiště stejně jako v gone with the wind.
Mit einer gewundenen Treppe wie in Vom Winde verweht.
Jihovýchodní schodiště za.
Die südöstliche Treppe, hinter dem.
Treppenhaus ( schodiště , schodech , chodbě )
Východní schodiště je čisté.
Östliche Treppenhaus ist sauber.
Vstupuji do suterénu ze západního schodiště.
Ich komme aus dem westlichen Treppenhaus ins Untergeschoss.
Jiné příklady vět
Nekonečné schodiště.
Die unendliche Treppe.
Zdánlivě vratké budovy schodiště. všechno muselo mít schodiště.
Kopflastige Gebäude und Treppen, überall wollte ich eine Treppe einbauen.
Jihozápadní schodiště.
Südwestliches Treppenhaus.
Úzké tmavé schodiště.
Enge und dunkle Treppe.
Schodiště klesající do temnoty. ve snech to znamená smrt.
Absteigende Treppen in die Dunkelheit... ein Traum, der Tod bedeutet.
Je tu bezpečný schodiště.
Es gibt ein sicheres Treppenhaus.
Schodiště kapitola třetí návrat drúze.
Treppen", Kapitel drei,"Die rückkehr der Drusen.
Bylo to spirálové schodiště.
Es war eine spiralförmige Treppe, oder?
Jestli budu zvolena plíseň z východního schodiště bude odstraněna.
Wenn ich gewählt werde, wird der Schwarzschimmel im Östlichen Treppenhaus entfernt.
Přepážka 12 druhé patro schodiště b chodba j.
Schalter 12, 2. Stock, Treppe B, Korridor J.
V tom baráku je velmi úzké schodiště.
Alte Häuser haben schmale Treppen.
Já chci jenom dostat tu plíseň pryč z východního schodiště.
Ich will nur den Schwarzschimmel aus dem Östlichen Treppenhaus raus haben.
Dělám truhlařinu schodiště.
Ich hab Tischlerarbeiten, Treppen.
Zajistěte zadní schodiště.
Die hintere Treppe sichern.
Do 26. ať jdou přes schodiště b.
Betreten Sie den 26 . durch treppenhaus b.
Někde by tu mělo být schodiště.
Irgendwo müssen Treppen sein.
Jihozápadní schodiště.
Südwestliche Treppe.
Zkontroluj celý schodiště.
Kontrollier das ganze Treppenhaus.
Všichni hledají své schodiště.
Sie alle suchen nach ihrer Treppe.
Jedenáct pater výtah do desátého dvě doleva jedna doprava schodiště nahoru.
Elf Stockwerke, Aufzug bis zum Zehnten, zweimal links, einmal rechts, Treppen rauf.
Vezměte si severní schodiště.
Nehmen Sie das nördliche Treppenhaus.
Východní schodiště.
Östliches Treppenhaus.
Je tam zadní schodiště.
Es gibt ein hinteres Treppenhaus.
Schodiště je úzký.
Die Treppe ist schmal.
Je tam schodiště vzadu venku.
Da ist eine Treppe auf der Rückseite, außerhalb.
Kryjte schodiště.
Sichert das Treppenhaus.

Výsledek: 253, Čas: 0.0745

Viz také


zadní schodiště
die hintertreppe hintere treppe der hintere treppenschacht
je schodiště
ist eine treppe befindet sich eine treppe einer treppe ist treppe wurde

S Synonyma "schodiště"


"Schodiště" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc