SCHOVAL DO NĚMČINY

Překlad Schoval do Němčiny

Výsledek: 273, Čas: 0.0809

Příklady použití Schoval ve větě a jejich překlady

Zbytek personálu se schoval v pokojích.
Die anderen verstecken sich in ihren Quartieren.
Kde by clark schoval klíč.
Wo würde Clark den Schlüssel verstecken?
Versteckte ( skryté , schoval , ukryl )
Kdo myslíš že schoval tvůj meč tam kde bys ho našel.
Wer, glaubst du, versteckte dein Schwert dort, wo du es findest?
Strýc tehdy schoval roztrhanou petici do rukávu.
Der Onkel versteckte diesen zerissenen Brief im Ärmel.
Aufgehoben ( zrušena , se zrušuje , zrušené )
Něco jsem ti schoval.
Ich hab dir etwas aufgehoben.
Schoval jsem ti jednu s bílou náplní.
Ich hab den mit der Cremefüllung für dich aufgehoben.
Hat ( , je , )
Schoval se v blátě takže mu oheň neublížil.
Er hat sich im Schlamm vor dem Feuer gerettet.
Někdo něco schoval za jeden z těchhle kamenů.
Jemand hat etwas hinter einem dieser Steine zurück gelassen.
Aufbewahrt ( uchovávat , schovává , uchovávány )
David tu pro něho něco schoval.
David hat etwas für ihn aufbewahrt.
Vy jste ho schoval.
Du hast sie aufbewahrt?
Jiné příklady vět
Schoval svůj lup v barelech s cukrem.
Versteckt seine Beute in Zuckerfässern.
Kam jste ho schoval vy gaunere.
Wo haben Sie ihn versteckt, Sie Gauner?
Schoval ho někde v em city.
Er versteckt es irgendwo in Em City.
Přísahal bych že jsem ho tam schoval.
Ich könnte schwören, ich habe es dort versteckt.
George washington schoval kusy kamene mudrců na nejsilnějších průsečících energetických linií.
George Washington versteckte die Teile des Steins der Weisen auf den stärksten Ley-Linien-Kreuzungen.
Ty nejlepší jsem schoval pro nás.
Die guten Sachen hab ich für uns aufgehoben.
Ty ostatní jsem schoval pro děti.
Die anderen versteckte ich so, dass die Kinder sie finden.
Tohle je loupež. pischedda schoval peníze na základně.
Pischedda hat das Geld auf der Base versteckt.
Má něco se startérem tak jsem ho tady schoval.
Mit dem Anlasser stimmt was nicht, deshalb habe ich ihn hier versteckt.
Tu známku schoval tvůj bratr.
Dein Bruder hat die Marke weggeschafft.
Kde je tedy tělo proč ho schoval.
Warum versteckte er die Leiche?
Kéž bych si byl nějaký prášek schoval.
Hätte ich doch bloß eine von diesen Pillen aufgehoben.
Schoval jsem ti programy.
Ich habe Programme für Sie aufgehoben.
Možná ho schoval přišel si pro něj později.
Vielleicht versteckte er es und kam später noch mal, um es zu holen.
Musíme se dostat do úchylova kumbálu zjistit co dalšího jí schoval.
Wir müssen in seine kleine Kammer einbrechen und schauen, was er dort noch aufbewahrt.
Něco jsem schoval.
Ich habe etwas versteckt.
Kněz schoval fi kerrianne na faře u sv. matouše.
Der Priester hat Fi und Kerianne in St. Matts Pfarrhaus untergebracht.
Kdes jí schoval.
Wo versteckst du sie?
Kams ji schoval.
Wo versteckst du sie?
Kdo by se schoval před vašimi nosy.
Wer könnte sich direkt unter euren Augen verstecken?

Výsledek: 273, Čas: 0.0809

Viz také


se schoval
versteckt sich versteckte sich
schoval jsem ho
ich versteckte ihn ich verwahrte es ich habe ihn dich aufgehoben

"Schoval" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc