SCHRÁNKY DO NĚMČINY

Překlad Schránky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 252, Čas: 0.0922

Příklady použití Schránky ve větě a jejich překlady

Briefkasten ( schránky , schránce , poště )
Chcete si zahrát time crisis zakopat psí hovna do schránky pickwellové.
Wollen sie Time Crisis spielen und Hundescheiße in Pickwells Briefkasten stopfen?
Z tvojí schránky.
Aus deinem Briefkasten.
Zwischenablage ( schránky , schránce )
Ze schránky.
Aus Zwischenablage.
Patch schránky.
Patch für Zwischenablage.
Briefkästen ( schránky , poštovních schránek )
Mrtvé schránky tajné kódy.
Tote Briefkästen, Codewörter und.
No ...tam,co jsme byli nebyly žádné schránky.
Es gab dort keine Briefkästen,
Schließfächer ( schránky , skříňky , bezpečnostních schránek )
Schránky byly na obou stranách.
Es gab Schließfächer auf beide Seiten.
To mám nechat otevřít všechny schránky na letišti.
Soll ich jetzt alle Schließfächer im Flughafen aufstemmen lassen?
Fach ( předmět , oboru , schránka )
Dobrá. dám to do tvé schránky až tady skončím.
Gut, ich leg es in Dein Fach, wenn ich fertig bin.
Ale máte jím podepsaný souhlas s přístupem do schránky.
Aber haben Sie eine unterzeichnete Vollmacht, um auf dieses Fach zugreifen zu dürfen?
Schließfach ( skříňky , schránku , bezpečnostní schránce )
Takže ty diamanty z caspereovy schránky se ztratily z důkazů.
Die Diamanten aus Casperes Schließfach sind also aus dem Beweisarchiv verschwunden.
Půjdu do schránky pro klíč.
Ich werde den Schlüssel aus dem Schließfach holen.
Hüllen ( obaly , schránky )
Schopni sestrojit organické schránky v rozlišných formách.
Sie sind in der Lage, organische Hüllen in verschiedenen Formen zu bauen.
Podle fitze prázdné schránky potřebovaly rozmanitost.
Fitz glaubte, sogar leere Hüllen bräuchten Vielfalt.
Boxen ( box , boxovat , krabice )
Dejte všechny schránky na stůl.
Alle Boxen auf den Tisch.
Měli takovou loterii kdy si mladíci losovali jména dívek ze schránky.
Sie würden diese Lotterie haben, wo junge Männer, junge Mädchen aus Boxen ziehen.
Jiné příklady vět
Proč bych se s ní scházel u schránky.
Warum sollte ich sie bei meinem Briefkasten treffen?
Víš jak někdy pošťák dá dopisy do špatný schránky.
Na ja, der Postbote steckt die manchmal in den falschen Briefkasten.
Jo vyběhneš strčíš je do schránky za dveře to je fuk.
Ja, geht einfach hin, steckt sie an Briefkästen, Türen, wohin auch immer.
Samostatné patro samostatné schránky lidi.
Eigenes Geschoss, eigener Briefkasten, Jungs.
Ale otevřeli jen některé schránky.
Es wurden aber nur einige dieser Schließfächer geöffnet.
Tak jo prostě se uvidíme ráno u tvé schránky.
Alles klar, dann seh ich dich einfach morgens an deinem Briefkasten.
Ale pokud ji najdu položím ti ji do schránky.
Wenn ich sie finde, steck ich Sie in ihr Postfach.
Peníze dluhopisy jsou pojištěné schránky ale ne.
Bargeld und Pfandbriefe waren versichert... Schließfächer nicht.
Doma vhoďte klíč do své schránky.
Geh nach Hause und steck den Schlüssel in deinen Briefkasten.
Je možné se do té schránky dostat dnes.
Ist es möglich, dass ich heute Zugriff auf mein Schließfach habe?
Co si odnesly z té schránky.
Was war im schließfach?
Dobrej chci si něco vzít z téhle schránky.
Hallo, ich soll etwas aus diesem Schließfach holen.
Proč si myslíte že zrovna vy dva jste jejich schránky.
Was glaubt ihr, wieso ihr 2 die Hüllen seid?
Chtěl jsem se podívat do svý schránky.
Ich wollte an mein Schließfach.

Výsledek: 252, Čas: 0.0922

Viz také


schránky
meinem briefkasten mein bankschließfach meinem körper
dovolali jste se do hlasové schránky
hier ist die voice-mail-box von hier ist der anrufbeantworter von marie-curie sie sind mit der mailbox von sie sprechen mit der mailbox von

"Schránky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc