SCHVÁLENA DO NĚMČINY

Překlad Schválena do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.1056

Příklady použití Schválena ve větě a jejich překlady

Genehmigt ( schválena , se schvaluje , povolen )
Tato příbalová informace byla naposledy schválenaMM/ YYYY.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im {MM/JJJJ.
Tato příbalová informace byla naposledy schválenaMM/ YYYY.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im MM/YYYY.
Dohoda by měla být schválena jménem společenství.
Das Abkommen sollte im Namen der Gemeinschaft genehmigt werden.
Vzhledem k tomu že dohoda by měla být za společenství schválena.
Das Abkommen sollte im Namen der Gemeinschaft genehmigt werden.
Zugelassen ( schválen , povoleny , registrován )
Která byla schválena příslušným orgánem;
Behördlich zugelassen sind.
Která byla schválena příslušným orgánem;
Die behördlich zugelassen sind;
Angenommen ( přijala , předpokládejme , přijaté )
Zpráva byla ve výboru schválena naprostou většinou 44 ku.
Der Bericht wurde im Ausschuss mit überwältigender Mehrheit angenommen 44 gegen 4 Stimmen.
Rezoluce je schválena.
Resolution ist angenommen.
Stattgegeben ( přijat , vyhovět , přijímá se )
Vaše přihláška byla schválena.
Ihrem Antrag wurde stattgegeben.
Naše žádost byla schválena.
Unserem Antrag wurde stattgegeben.
Jiné příklady vět
Tato příbalová informace byla naposledy schválena{MM/ YYYY.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt in{MM/YYYY.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena v doplní se národní údaje.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im ist national auszufüllen.
Uvedená dohoda by měla být schválena jménem evropské unie.
Das Abkommen sollte im Namen der Europäischen Union genehmigt werden.
Tato příbalová informace byla naposledy schválenaMMM/ YYYYY.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im.
Uvedená dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena jménem evropské unie.
Das Abkommen in Form eines Briefwechsels sollte im Namen der Europäischen Union genehmigt werden.
Indikace k léčbě infekcí močových cest u koček nebyla schválena.
Die Indikation zur Behandlung von Harnwegsinfektionen bei Katzen wurde nicht zugelassen.
Úvodní registrace přípravku actira byla schválena v červnu 1999.
Actira wurde erstmals im Juni 1999 zugelassen.
Jedna cytoglobinová injekce schválena.
Eine Cytoglobin-Spritze genehmigt.
Tato výměna dopisů by měla být podepsána dohoda schválena jménem evropské unie.
Dieser Briefwechsel sollte unterzeichnet und das Abkommen im Namen der Europäischen Union genehmigt werden.
Dohoda má být schválena.
Das Abkommen sollte genehmigt werden.
Strategie společenství pro udržitelný rozvoj akvakultury byla nedávno schválena.
Die Gemeinschaftsstrategie für die nachhaltige Entwicklung von Aquakulturen wurde vor kurzem genehmigt.
Kategorie produktů pro něž jsou tato zařízení schválena registrována.
Die Erzeugniskategorien, für die diese Betriebe zugelassen und eingetragen sind.
Ozařovna IONMEDS.A. byla schválena pro ozařování potravin v roce 2002.
Die Anlage IONMED S.A. wurde 2002 für die Bestrahlung von Lebensmitteln zugelassen.
Podmínka schválena.
Bewährung genehmigt.
Uvedená dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena jménem evropské unie.
Dieses Abkommen in Form eines Briefwechsels sollte im Namen der Europäischen Union genehmigt werden.
Án tato příbalová informace byla naposledy schválena v.
Ge Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im.
Dohoda má být nyní schválena.
Das Übereinkommen sollte nunmehr genehmigt werden.
Úvodní registrace přípravku avalox byla schválena v červnu 1999.
Avalox wurde erstmals im Juni 1999 zugelassen.
Tato příbalová informace byla naposledy schválenaMMM/ YYYY.
Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im.
Dohoda by měla být schválena jménem společenstvím.
Das Abkommen sollte im Namen der Gemeinschaft genehmigt werden.

Výsledek: 274, Čas: 0.1056

"Schválena" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc