SE MUSÍTE DO NĚMČINY

Překlad Se Musíte do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.1808

Příklady použití Se Musíte ve větě a jejich překlady

Müssen ( musí , potřebujeme , mají )
To se musíte zeptat doktora graga.
Da müssen Sie Dr. Grago fragen.
V tu chvíli se musíte rozhodnout kým chcete být.
Und in diesem Moment müssen Sie entscheiden, wer Sie sein wollen.
Jistě se musíte po celovečerní šichtě trochu uvolnit.
Sie müssen sich wohl mal ausruhen nach der Arbeit hier die ganze Nacht.
Jen se musíte víc snažit boyde.
Sie müssen sich nur mehr ins Zeug legen, Boyd.
Jiné příklady vět
To se musíte zeptat slečny robertsonové.
Das müssen Sie Frau Robertson fragen.
Nejdřív se musíte přiznat.
Zunächst müsst Ihr gestehen.
U takových lidí se musíte snažit.
Man muss diese Leute umwerben.
Potom se musíte smířit s hraním našich her generále.
Dann müsst Ihr Euch damit abfinden, unsere Spiele zu spielen, General.
To se musíte zeptat jí.
Das müssen Sie sie fragen.
Pořád se musíte zodpovídat za floru.
Doch Sie müssen sich noch für Flora verantworten.
Máte vlastní problémy na které se musíte soustředit.
Sie müssen sich auf Ihre Probleme konzentrieren.
To se musíte zeptat boba.
Das müssen Sie Bob fragen.
Na tohle se musíte podívat.
Du musst kommen und dir das ansehen.
Jednoho dne se musíte provdat.
Eines Tages müsst Ihr heiraten.
Všichni se musíte registrovat.
Ich muss alle erfassen.
Na to se musíte zeptat lone.
Dazu musst du Lone befragen.
Vy se musíte oženit.
Sie müssen heiraten.
Vy se musíte vrátit zpět.
Ihr müsst zurück.
Jednoduše se musíte rozhodnout na které straně historie chcete skončit.
Sie müssen sich einfach entscheiden, auf wessen Seite der Geschichte Sie landen wollen.
Občas se musíte vzdát věcí které milujete.
Manchmal muss man was aufgeben, das man liebt.
Vy malí sráčové se musíte poptat.
Ihr kleinen Scheißer musst einfach mal rumfragen.
Jen se musíte uklidnit. dobře.
Sie müssen sich nur beruhigen okay?
Možná se musíte naučit troše respektu.
Vielleicht muss Ihnen ein bisschen Respekt gelehrt werden.
V těchto případech se musíte poradit se svým lékařem.
In diesem Fall müssen Sie Ihren Arzt um Rat fragen.
Takže se musíte řídit pravidly.
Ihr müsst also die Regeln befolgen.
To se musíte zeptat jeho.
Das musst du schon Ulrik fragen.
Jako druze se musíte narodit.
Man muss als Druse geboren sein.
Na tohle se musíte mrknout.
Das müsst ihr euch ansehen.
Takže se musíte sama sebe zeptat co je pro vás důležitější.
Also müssen Sie sich fragen, was Ihnen wichtiger ist.
Teď se musíte soustředit.
Sie müssen sich jetzt konzentrieren.

Výsledek: 258, Čas: 0.1808

Slovo od slova překladem


musíte
- müssen
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc