SE NĚCO STALO DO NĚMČINY

Překlad Se Něco Stalo do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.1684

etwas passiert (51) etwas geschah (6) etwas zustößt (7) ist etwas vorgefallen (3) passiert ist (2) verletzt wurde (1) passierte etwas (7) etwas passieren (6) etwas zugestoßen (4) etwas geschehen (3)

Příklady použití Se Něco Stalo ve větě a jejich překlady

Etwas geschah
Ale v bažině se něco stalo.
Aber etwas geschah an diesem Tag im Sumpf.
V pokoji 503 tvého hotelu se něco stalo.
Etwas geschah im Zimmer 503 in deinem Hotel.
Etwas zustößt
Protože kdyby se něco stalo milesovi zničilo by mě to.
Wenn Miles etwas zustößt, würde ich das nicht verkraften.
Jsem si jistý že bys nechtěl aby se něco stalo violet že.
Ich bin mir sicher, Sie würden nicht wollen, dass Violet etwas zustößt,
Ist etwas vorgefallen
Dnes se něco stalo.
Heute ist etwas vorgefallen.
V paláci se něco stalo.
Im Palast ist etwas vorgefallen.
Passiert ist
Mrzí mě jestli se něco stalo.
Es tut mir ja leid, wenn was passiert ist.
Co když se něco stalo.
Wenn doch was passiert ist?
Etwas passieren
Sepsal jsem závěť kdyby se něco stalo.
Sollte etwas passieren, habe ich mein Testament gemacht.
Jestli se něco stalo mým lidem je mi vaše mise ukradená.
Sollte meinen Leuten etwas passieren... ist mir eure Mission scheiß egal.
Jiné příklady vět
Kdyby se něco stalo budou vinit mě.
Wenn etwas passiert, bin ich Schuld.
Kdyby se něco stalo.
Wenn etwas passiert.
Mému tátovi se něco stalo!
Etwas passiert mit meinem Dad!
Ale pak... se něco stalo. změnila jsem se.
Aber dann... ist etwas passiert und... ich habe mich verändert.
U toho filmu se něco stalo.
Etwas geschah während des Films.
Pak se něco stalo.
Und dann etwas geschah.
Já nechci aby se něco stalo tobě.
Und ich will nicht, dass dir etwas zustößt.
Já věděla že se něco stalo když jsi za mnou nepřišel.
Ich wusste, dass etwas passiert ist, als du nicht kamst!
Deane... koukni vím že se něco stalo.
Dean, ich weiß, dass etwas geschah.
Modlit se aby se něco stalo nickovi.
Beten, dass Nick etwas zustößt?
No nebyl jediný komu se něco stalo že.
Er war nicht der Einzige, der verletzt wurde, oder?
V mexiku se něco stalo.
Es ist etwas passiert in Mexiko.
Chtěla jsem aby se něco stalo.
Ich wollte, dass etwas passiert.
Nedokáže se smířit s tím že by se něco stalo tobě.
Er kann den Gedanken nicht ertragen, dass dir auch noch etwas zustößt.
Pak se něco stalo.
Zavolej mi kdyby se něco stalo.
Ruf mich an, wenn etwas passiert.
Minulý týden se něco stalo někam nás přesunovali.
Letzte Woche passierte etwas und sie ließen uns alle gehen.
Tobě se něco stalo.
Ist Ihnen etwas zugestoßen?
Snažíme se zabránit tomu aby se něco stalo.
Wir versuchen alles, um zu verhindern das etwas passiert.
Ale jednoho dne se něco stalo.
Aber eines Tages passierte etwas.

Výsledek: 271, Čas: 0.1684

Viz také


se mu něco stalo
ihm etwas passiert ist ihm irgendwas zustößt
seněco stalo
ihr etwas zustößt ihr etwas passiert ihr etwas zugestoßen ist sie verletzt wird
ale něco se stalo
aber etwas ist passiert aber irgendetwas passiert aber etwas ist vorgefallen
něco se tu stalo
irgendetwas ist hier passiert irgendwas ist hier geschehen
kdyby se ti něco stalo
wenn dir etwas passiert wenn dir etwas zustößt wenn dir etwas passieren würde wenn dir etwas zugestoßen wäre
aby seněco stalo
dass ihr etwas zustößt dass sie verletzt wird dass ihr etwas passiert
aby se někomu něco stalo
dass jemand verletzt wird dass irgendjemandem was passiert dass jemandem etwas zustößt dass sich jemand verletzt
kdyby se mu něco stalo
wenn ihm etwas zugestoßen wäre wenn ihm etwas geschieht wenn ihm was passieren würde und würde ihm was zustoßen , würde wenn ihm was zustößt
že se ti něco stalo
dass etwas mit dir passiert ist dass dir etwas zugestoßen ist
že se mu něco stalo
dass ihm etwas passiert ist dass er verletzt wurde dass ihm irgendetwas zugestoßen ist
vím že se něco stalo
weiß , dass etwas passiert ist ich weiß , dass etwas geschah ich weiß , da ist was im busch
nechci aby se ti něco stalo
ich will nicht , dass dir etwas passiert ich will nicht , dass du verletzt wirst ich will nicht , dass dir was zustößt ich will nicht , dass dir etwas zustößt ich will nicht , dass dir was passiert
nedovolím aby se ti něco stalo
ich lasse nicht zu , dass dir was geschieht werde nicht zulassen , dass dir etwas passiert ich lasse nicht zu , dass dir etwas passiert ich lasse nicht zu , dass dir etwas zustößt ich werde nicht zulassen , dass dir irgendetwas passiert

S Synonyma "se něco stalo"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc