SE NAJÍT DO NĚMČINY

Překlad Se Najít do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 261, Čas: 0.1015

Příklady použití Se Najít ve větě a jejich překlady

Zu finden
Snažíme se najít jakákoli vodítka která nám pomohou alexe romera dopadnout.
Wir versuchen, jegliche Hinweise zu finden, die uns dabei helfen, Alex Romero zu fassen.
Snažil jsem se najít způsob jak pomoct mámě.
Ich versuchte einen Weg zu finden, meiner Mutter zu helfen.
Suchen ( hledat , najít , hledání )
Snaž se najít nějaké spojení na gredenka.
Suchen Sie nach irgendeiner Verbindung zu Gredenko.
Chystají se najít chlapy z lobo který to udělali.
Sie werden die Lobos suchen, die das getan haben.
Aufzuspüren ( najít , vystopovat , vysledovat )
Ale pokusím se najít kapitána té lodi.
Aber ich werde versuchen, den Kapitän des Schiffes aufzuspüren.
Byla dny zalezlá snažila se najít quinna.
Und sie war Tage damit beschäftigt, Quinn aufzuspüren.
Herausfinden ( zjistit , přijít , najít )
Snažím se najít pravdu.
Ich will die Wahrheit herausfinden.
Snažíme se najít pravdu.
Wir wollen nur die Wahrheit herausfinden.
Jiné příklady vět
Snažím se najít svou sestru.
Ich versuche, meine Schwester zu finden.
Snaží se najít pravého vraha.
Er versucht, den wahren Mörder zu finden.
Pokusí se najít toho střelce.
Er wird den Schützen suchen.
Pokusíme se najít ten člun.
Wir sollten das Boot suchen.
Takže jsme teď v portlandu snažíme se najít nějakou gemini věc.
Wir sind gerade in Portland und versuchen, eine Gemini-Sache aufzuspüren.
Snažili jsme se najít auto.
Wir versuchen, ein Auto zu finden.
To co vy. snažím se najít vraha paní starostky.
Dasselbe wie Sie, ich versuche, den Mörder der Bürgermeisterin zu finden.
Snažila jsem se najít štěstí na dně láhve.
Ich versuchte, Glück auf dem Boden einer Flasche zu finden.
Snažila jsem se najít drcený led.
Ich habe versucht zerdrücktes Eis zu finden.
Snažíme se najít listinu.
Wir versuchen, den Pakt zu finden.
Snažte se najít štítovou matrix.
Versuchen Sie, die Schild-Matrix zu finden.
Odo pokusím se najít zdroj toho rušení.
Odo, ich werde versuchen, die Interferenzquelle zu finden.
Snažil jsem se najít jinou cestu.
Ich versuche, einen anderen Weg zu finden.
Snažíme se najít společnou pozici na evropské úrovni.
Wir versuchen eine gemeinschaftliche Haltung auf europäischer Ebene zu finden.
Studujeme ten virus snažíme se najít příčinu.
Wir untersuchen den Virus, versuchen, die Ursache zu finden.
Snažil jsem se najít pravdu.
Versucht die Wahrheit zu finden.
Snažil jsem se najít své místo ve světě.
Ich habe versucht, meinen Platz in der Welt zu finden.
Snažíme se najít vaši tetu cissy.
Wir versuchen, Ihre Tante Cissy zu finden.
Pokusím se najít krále.
Wir versuchen den König zu finden.
Pokusil bych se najít způsob jak vás vyléčit.
Ich werde versuchen, einen Weg zu finden, euch zu heilen.
Snažím se najít jednu dívku.
Ich versuche, ein Mädchen zu finden.
Snažíš se najít mého tátu.
Suchst du meinen Daddy?

Výsledek: 261, Čas: 0.1015

Viz také


se najít chlapa
mann zu finden typen zu finden
snažím se ji najít
ich versuche , sie zu finden habe versucht , sie zu finden ich versuchte , herauszufinden , wo sie
snažil jsem se ji najít
ich habe versucht sie zu finden ich versuchte , sie zu finden

Slovo od slova překladem


"Se najít" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc