SE STANOVÍ PROVÁDĚCÍ PRAVIDLA K NAŘÍZENÍ DO NĚMČINY

Překlad Se Stanoví Prováděcí Pravidla K Nařízení do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.0747

Příklady použití Se Stanoví Prováděcí Pravidla K Nařízení ve větě a jejich překlady

Kterým se mění nařízení ES č. 919/94 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 404/93 pokud jde o organizace producentů banánů.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 919/94 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EWG) nr. 404/93 des Rates betreffend die Erzeugerorganisationen für Bananen.
Kterým se mění nařízení komise ES č. 1623/2000 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení ES č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem jež se týkají mechanismů trhu.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 1623/2000 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 1493/1999 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Wein bezüglich der Marktmechanismen.
Článek nařízení komise ES č. 1905/94 ze dne 27. července 1994 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 399/94 o zvláštních opatřeních pro sušené hrozny.
Artikel 6 der Verordnung(EG) nr. 1905/94 der Kommission vom 27. Juli 1994 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung(EG) nr. 399/94 des Rates mit Sondermaßnahmen für getrocknete Weintrauben9.
Kterým se mění nařízení ES č. 94/2002 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 2826/2000 o informačních propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 94/2002 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung(EG) nr. 2826/2000 des Rates über Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt.
Mit durchführungsvorschriften für die verordnung
Kterým se mění nařízení EHS č. 1274/91 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.
Zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung(EWG) nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier.
Kterým se opravuje nařízení EHS č. 1274/91 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EHS č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.
Zur Berichtigung der Verordnung(EWG) nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung(EWG) nr. 1907/90 über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier.
Die durchführungsbestimmungen zur verordnung
Ze dne 30. října 1973 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č.
Der Kommission vom 30. Oktober 1973 über die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung( EWG) Nr.
Ze dne 11. listopadu 1985 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č.
Der Kommission vom 11. November 1985 über die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung( EWG) Nr.
Jiné příklady vět
Kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EHS č.
Juni 1991 mit ausführlichen Durchführungsvorschriften zur Verordnung( EWG) Nr.
Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla k nařízení ES č. 1493/1999 jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů sledování trhu s vínem.
Mit dieser Verordnung werden die Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 1493/1999 hinsichtlich der Sammlung von Informationen zur Identifizierung der Weinbauerzeugnisse und zur Überwachung des Weinmarktes festgelegt.
Kterým se mění nařízení EHS č. 1274/91 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EHS č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.
Zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung(EWG) nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier.
Kterým se opravuje nařízení EHS č. 1274/91 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EHS č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce.
Zur Berichtigung der Verordnung(EWG) nr. 1274/91 mit Durchführungsvorschriften für die Verordnung(EWG) nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier.
Kterým se mění nařízení ES č. 464/1999 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 2201/96 pokud jde o režim podpor pro sušené švestky.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 464/1999 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 2201/96 des Rates hinsichtlich der Beihilferegelung für Trockenpflaumen.
Ze dne. dubna 1995 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy.
VERORDNUNG(EG) nr. 785/95 DER KOMMISSION vom 6. April 1995 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EG) nr. 603/95 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Trockenfutter.
Kterým se stanoví minimální rozšířené programy společenství pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 1543/2000.
Über das Mindestprogramm und das erweiterte Programm der Gemeinschaft zur Datenerhebung im Fischereisektor und einzelne Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 1543/2000 des Rates.
Kterým se pošesté mění nařízení ES č. 785/95 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 603/95 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy.
Zur sechsten Änderung der Verordnung(EG) nr. 785/95 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EG) nr. 603/95 des Rates über die gemeinsame Marktorganisation für Trockenfutter.
Kterým se mění nařízení ES č. 896/2001 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 404/93 pokud jde o dovoz banánů do společenství.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 896/2001 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EWG) nr. 404/93 des Rates hinsichtlich der Regelung für die Einfuhr von Bananen in die Gemeinschaft.
Nařízení komise EHS č. 2249/91 ze dne 25. července 1991 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 1855/89 o režimu dočasného použití pro dopravní prostředky 117.
Verordnung(EWG) nr. 2249/91 der Kommission vom 25. Juli 1991 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung(EWG) nr. 1855/89 des Rates über die vorübergehende Verwendung von Beförderungsmitteln[115];
Kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení ES č. 1255/1999 pokud jde o poskytování podpory pro odstředěné mléko sušené odstředěné mléko určené k
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 2799/1999 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung(EG) nr. 1255/1999 hinsichtlich der Gewährung einer Beihilfe für Magermilch und Magermilchpulver
Kterým se mění nařízení ES č. 2090/2002 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 386/90 pokud jde o fyzickou kontrolu
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 2090/2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EWG) nr. 386/90 des Rates hinsichtlich der Warenkontrolle bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher
Nařízení komise ES č. 226/97 ze dne. února 1997 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení ES č. 2443/96 o dodatečných opatřeních pro přímou podporu příjmů producentů nebo odvětví hovězího telecího masa.
VERORDNUNG(EG) nr. 226/97 DER KOMMISSION vom 6. Februar 1997 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EG) nr. 2443/96 über zusätzliche Maßnahmen zur direkten Stützung der Erzeugereinkommen oder des Rindfleischsektors.
Návrh nařízení rady kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 2494/95 pokud jde o časový rozsah zjišťování cen harmonizovaného indexu
Vorschlag für eine Verordnung des Rates mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung( EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick auf den zeitlichen Rahmen
Kterým se mění nařízení EHS č. 2837/93 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 2019/93 pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv.
Zur Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2837/93 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EWG) nr. 2019/93 des Rates hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Olivenanbaus in den herkömmlichen Erzeugungsgebieten.
Ze dne 20. prosince 1993 kterým se mění nařízení EHS č. 2837/93 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady EHS č. 2019/93 pokud jde o udržování olivových hájů v tradičních oblastech pěstování oliv.
DER KOMMISSION vom 20. Dezember 1993 zur Änderung der Änderung der Verordnung(EWG) nr. 2837/93 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung(EWG) nr. 2019/93 des Rates hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Olivenanbaus in den herkömmlichen Erzeugungsgebieten.
Kterým se opravuje nařízení ES č. 1433/2003 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 2200/96 pokud jde o provozní fondy operační programy finanční pomoc.
Zur Berichtigung der Verordnung(EG) nr. 1433/2003 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der Betriebsfonds, der operationellen Programme und der finanziellen Beihilfe.
Kterým se mění nařízení ES č. 20/98 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady ES č. 2200/96 pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů.
Zur Änderung der Verordnung(EG) nr. 20/98 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung(EG) nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der Beihilfen für vorläufig anerkannte Erzeugergruppierungen.

Výsledek: 264, Čas: 0.0747

Viz také


prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle článku
die durchführungsbestimmungen zu dieser verordnung werden nach dem verfahren des artikels
prováděcí pravidla k tomuto nařízení
durchführungsbestimmungen zu dieser verordnung durchführungsvorschriften zu dieser verordnung die bestimmungen zur durchführung dieser verordnung
prováděcí pravidla k tomuto nařízení zejména
die durchführungsbestimmungen zu dieser verordnung , insbesondere bestimmungen zur durchführung dieser verordnung , insbesondere
se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici
mit durchführungsbestimmungen zur richtlinie mit durchführungsvorschriften zur richtlinie
se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz
durchführungsbestimmungen für die einfuhr
komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku
kommission erläßt die durchführungsbestimmungen zu diesem artikel
stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto článku
allgemeinen durchführungsvorschriften zu diesem artikel grundregeln für die anwendung dieses artikels allgemeinen durchführungsbestimmungen zu diesem artikel
prováděcí pravidla k odstavci
durchführungsbestimmungen zu absatz 1 die durchführungsvorschriften zu absatz 1
prováděcí pravidla k odstavcům
durchführungsbestimmungen zu den absätzen 1 die durchführungsvorschriften zu den absätzen 1
toto nařízení stanoví pravidla
diese verordnung enthält vorschriften diese verordnung enthält die regeln mit dieser verordnung werden die regeln mit dieser verordnung werden die vorschriften mit dieser verordnung werden die einzelheiten
prováděcí pravidla k článku
durchführungsbestimmungen zu artikel 7 die anwendungsvorschriften des genannten artikels
prováděcí pravidla k článkům
die durchführungsbestimmungen zu den artikeln 5 und 6 einzelheiten der anwendung der artikel
prováděcí pravidla k odst
durchführungsbestimmungen zu absatz 1 durchführungsvorschriften zu absatz 1
prováděcí pravidla k tomuto článku
durchführungsbestimmungen zu diesem artikel durchführungsvorschriften zu diesem artikel
kterým se stanoví obecná pravidla
zur festlegung der festlegung der allgemeinen regeln zur festlegung der festlegung der grundregeln
prováděcí pravidla k této kapitole
durchführungsbestimmungen zu diesem kapitel die durchführungsvorschriften zu diesem kapitel
prováděcí pravidla k této hlavě
durchführungsbestimmungen zu diesem titel
prováděcí pravidla k tomuto rozhodnutí
durchführungsbestimmungen zu diesem beschluß durchführungsbestimmungen zu dieser entscheidung die durchführungsvorschriften zu diesem beschluß
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc