SE ZBAVIT DO NĚMČINY

Překlad Se Zbavit do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.6819

Příklady použití Se Zbavit ve větě a jejich překlady

Loswerden ( zbavit , říct , dostat )
Chceš se zbavit svých schopností já chci ty své nazpět.
Du willst deine Kräfte loswerden, ich will meine zurück.
Musíme se zbavit tohohle auta.
Wir müssen diesen Wagen loswerden.
Los
Nemohl jsem se zbavit adamsona po telefonu.
Ich konnte Adamson einfach nicht los werden.
Papírových stop je jednoduché se zbavit.
Papier wird man leicht los.
Můžu se zbavit těla.
Ich kann die Leiche beseitigen.
Musel jste se zbavit jediného svědka který vás mohl odhalit.
Deswegen mussten Sie die einzige Zeugin beseitigen.
Weg
Ano musím se zbavit heleny.
Ja, Helena muss weg.
Jak se zbavit tetování.
Wie kriegt man eine Tätowierung weg?
Musíme se zbavit své omezenosti pokud jde o inovace politiky.
Wir müssen im Hinblick auf Innovation und Politik unsere Engstirnigkeit ablegen.
Musíš se zbavit strachu.
Du musst deine Angst ablegen.
Jiné příklady vět
Pojďme se zbavit toho těla.
Lass uns die Leiche loswerden.
Potřebujeme se zbavit těla.
Wir müssen die Leiche los werden.
Musím se zbavit toho strachu.
Ich muss diese Panik loswerden.
Tohle je dobré místo kde se zbavit těla.
Das ist ein guter Ort, eine Leiche zu entsorgen.
Musíme se zbavit tvé babičky.
Wir müssen deine Großmutter loswerden.
Měli bychom se zbavit této kůže.
Wir sollten besser seine Haut los werden.
Nepotřebujeme se zbavit včel.
Wir müssen also nicht die Bienen beseitigen.
Musíme se zbavit zdroje.
Wir müssen die Quelle beseitigen.
Musíte se zbavit toho psa.
Der hund muss weg.
Musíš se zbavit silasova těla.
Du musst Silas Körper loswerden.
Pokud chceš získat přesnou pozici musíš se zbavit hluku.
Wenn du eine genauere Position willst, muss der Lärm weg.
Zatímco začne vyučování musíš se zbavit těla.
Bevor Schule beginnt, musst du die Leiche beseitigen.
Musíme se zbavit těch chlápků.
Wir müssen die Kerle loswerden.
Profík jako tady lovey by věděl jak se zbavit těla.
Lovey wüsste, wie man eine Leiche los wird.
Potřebuju se zbavit toho šaška.
Ich muss diesen Clown loswerden.
Musím se zbavit toho těla.
Ich schaffe die Leiche weg.
Musíte se zbavit tohoto myšlení.
Du musst diese Art zu denken ablegen!
Nejlepší způsob jak se zbavit viny je přiznat svoje hříchy.
Der beste Weg seine Schuld loszuwerden, ist seine Sünden zu beichten.
Jediný způsob jak se zbavit sluhy je uvrhnout na něj podezření že krade.
Die einzige Möglichkeit, Bedienstete loszuwerden, ist, ihn des Diebstahls zu verdächtigen.
Musíme se zbavit toho auta.
Wir müssen das Auto loswerden.

Výsledek: 259, Čas: 0.6819

Viz také


se zbavit těla
die leiche loswerden eine leiche zu entsorgen die leiche beseitigen
se zbavit auta
dieses auto loswerden auto aufgeben auto stehen lassen das auto zurücklassen
musíme se zbavit těla
wir müssen die leiche loswerden wir müssen eine leiche verschwinden wir müssen die leiche verschwinden lassen die leiche muss verschwinden
nemůžu se zbavit pocitu že
ich werde das gefühl nicht los , dass ich kann das gefühl nicht abschütteln , dass ich kann das gefühl nicht loswerden , dass ich kann dieses gefühl nicht loswerden , dass
se nemůžu zbavit
ich nicht loswerde nicht los ich nicht loswerden kann entkommen kann
se mě chceš zbavit
willst du mich loswerden willst mich wohl loswerden mich loszuwerden willst du mich vertreiben
nemůžu se ho zbavit
ich werde es nicht los kann ihn nicht loswerden ihn nicht mehr los ich kann ihn nicht abschütteln
toho zbavit
es loswerden das verschwinden lassen das zeug wegschmeißen
všeho zbavit
all das loswerden sie abzuschaffen das alles wegwerfen

Slovo od slova překladem


S Synonyma "se zbavit"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc