SEBEVRAŽDĚ DO NĚMČINY

Překlad Sebevraždě do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 258, Čas: 0.0727

Příklady použití Sebevraždě ve větě a jejich překlady

Selbstmord ( sebevražda , sebevraždy , se zabít )
Není tam žádná zmínka o sebevraždě ale ta holka byla evidentně v depresi.
Es gab keine Hinweise auf Selbstmord aber das Mädchen war eindeutig depressiv.
Vím o jeho sebevraždě o pretoriánech.
Ich weiß von seinem Selbstmord, von den Prätorianern.
Tímto rozhodování strávil o hodně víc času než samotným rozhodnovaní o sebevraždě.
Dies zu entscheiden dauerte mehrere Tage... und viel länger als die Entscheidung, sich umzubringen.
Já se mu pokusím zabránit v sebevraždě.
Und ich werde versuchen, ihn davon abzuhalten, sich umzubringen.
Den suizid
Což je román o beznadějných milencích kteří se uchylují k sebevraždě.
Was ein Roman ist, wo sich hoffnungslos Verliebte in den Suizid flüchten?
Jako doktor jsou má doporučení proti sebevraždě.
Als ihr Arzt bin, fällt meine Empfehlung gegen den Suizid aus.
Einem selbstmord
Jednání ke škodě tohoto světa by se rovnalo sebevraždě.
Ein Handeln zum Schaden dieser Welt würde einem Selbstmord gleichkommen.
Stopy na krku sebevraždě nenasvědčují.
Die Ligatur-Male an seinem Hals widersprechen einem Selbstmord.
Jiné příklady vět
Mmm tedy doufejme že už nebudete mluvit o sebevraždě.
Nun, jetzt ist hoffentlich nicht mehr die Rede von Suizid.
O sebevraždě jsi nic neříkal.
Von Selbstmord hast du nichts gesagt.
Dohnalo ho to k sebevraždě.
Es führte zu seinem Selbstmord.
Zločinné entita snažil předstírat mé sebevraždě.
Eine ruchlose Entität hat versucht, meinen Selbstmord vorzutäuschen.
Prý jste dopomohl jedné své pacientce v sebevraždě.
Sie haben einer Patientin geholfen, sich umzubringen?
Zítra nebo pozítří mi dá policejní zprávu o russově sebevraždě.
Morgen oder übermorgen. Er gibt mir den Polizeibericht über Russos Selbstmord.
Tom neměl žádný důvod k sebevraždě!
Tom hatte keinen Grund, sich umzubringen.
Je to kvůli tomu že mluvíš o sebevraždě.
Weil du von Selbstmord geredet hast.
Koně se zotavují po chovatelové sebevraždě.
Pferde erholen sich nach Selbstmord der Züchterin.
Koně se uzdravují po sebevraždě chovatelky.
Pferde genesen nach Selbstmord der Züchterin.
Být vámi přemýšlel bych o sebevraždě.
Sie sollten Selbstmord erwägen.
Nakonec to povede k její sebevraždě.
Das wird schließlich zu ihrem Selbstmord führen.
Budou dohnáni k sebevraždě.
Sie werden zum Selbstmord getrieben werden.
Proč cestujeme po celém světě kvůli sebevraždě.
Warum fliegen wir wegen eines Selbstmords ans andere Ende der Welt?
Vyprávějte mi o sebevraždě vašeho otce.
Erzähl mir vom Selbstmord deines Vaters.
Kvůli sebevraždě nemá právo na kříž pohřbí ji na rozcestí.
Ihr wurde das Kreuz wegen Selbstmordes verweigert und wird auf einer Kreuzung begraben.
Ze při sebevraždě dělají pitvu.
Bei Selbstmorden gibt es eine Obduktion.
Tento byl zřejmě naprogramován aby vás zavolal k sebevraždě.
Dieses war darauf programmiert, sie im Falle seines Selbstmordes anzurufen.
Morbus melancholicae vedla k sebevraždě.
Morbus melancholicae führte zum Selbstmord.
Máme sklony k sebevraždě.
Wir haben einen Hang zum Selbstmord.
Doženou mě k sebevraždě.
Sie treiben mich in den Selbstmord.
Kdybych ho dokázal zaměstnat zabránil bych mu v sebevraždě.
Er muss eine Beschäftigung finden. Ich habe Angst, dass er sich umbringt.

Výsledek: 258, Čas: 0.0727

Viz také


jeho sebevraždě
seinem selbstmord

S Synonyma "sebevraždě"


"Sebevraždě" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc