SERŽANTA DO NĚMČINY

Překlad Seržanta do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1483

Příklady použití Seržanta ve větě a jejich překlady

Sergeant ( seržante , seržo , četaři )
Muž který seržanta zastřelil byl sám kapitán jonathan randall.
Der Mann, der den Sergeant erschoss, war Captain Jonathan Randall höchstpersönlich.
Chtějí seržanta blanea ostatní.
Sie brauchen Sergeant Blane und die anderen.
Sgt
Okamžitě zatkněte seržanta henryhoJ. foggerse z jezdeckého oddílu.
Verhaften Sie Sgt. Foggers, Henry J., US Kav., sofort.
Plánujeme obřad za seržanta rileyho příští týden.
Wir planen einen Gottesdienst für Sgt. Riley, am Ende der Woche.
Feldwebel ( seržante , četaři )
Zabili jste seržanta grimma že.
Sie töteten feldwebel Grimm, nicht?
Jaký je stav seržanta krugera.
Wie ist Feldwebel Krügers Zustand?
Den sergeant ( seržante , četaři )
Slyšel jste seržanta.
Ihr habt den Sergeant gehört.
Jedno pro seržanta.
Eins für den Sergeant.
Jiné příklady vět
Zavolejte seržanta vincennese.
Rufen Sie Sergeant Vincennes!
Najít seržanta dempseyovou.
Sergeant Dempsey finden.
Každý kdo není v týmu seržanta greera se vrátí hvězdnou bránou zpět.
Jeder der nicht in Sgt. Greers Team ist, geht zurück durchs Stargate.
Ale byla to dobrá práce seržanta batisty.
Aber es war Sergeant Batistas gute Polizeiarbeit.
Včera jsme našli tělo seržanta grimma.
Wir fanden gestern feldwebel Grimms Leiche.
Prosím pozdravte... seržanta johna hurneye.
Bitte begrüßen Sie Sgt. John Hurney.
Říkám že musíte seržanta batistu převelet z oddělení vražd.
Ich sage, du musst Sergeant Batista aus dem Morddezernat versetzen.
Byl odsouzen k smrti za vraždu svého přítele kolegy nadřízeného seržanta woolly dunlopa.
Er wurde zum Tode verurteilt für den Mord an seinem Vorgesetzten Sgt. Willy Dunlop.
Rodiče seržanta edwarda flynna operujícího na letecké základně v bagrámu.
Eltern von Sergeant Edward Flynn, stationiert auf der Bagram Air Base?
Podepisuje se na mně dobrá pracovní morálka seržanta renzulliho.
Sergeant Renzullis gute Arbeitsmoral schlägt auf mich über.
Andrey dojdi pro seržanta ridzika.
Audrey, holen Sie Sergeant Ridzik, ja?
To je mužstvo seržanta hulky pane.
Sir, das sind die Männer von Sergeant Hulka.
Jak dobře jste znal seržanta bedforda.
Wie gut kannten Sie Sergeant Bedford?
Plukovník young si stěžoval na seržanta spencera.
Col. Young beklagte sich über Sergeant Spencer.
Poslouchej svého seržanta.
Hör auf deinen Sergeant.
Možná najdeme někoho kdo viděl seržanta roea.
Vielleicht finden wir jemanden, der Sergeant Roe gesehen hat.
Rád bych vám představil seržanta o'malleyho.
Ich möchte Ihnen Sergeant O'Malley vorstellen.
Čekám na svýho seržanta.
Ich warte auf meinen Sergeant.
Co to jak speirs zastřelil zajatce nebo seržanta ze svý čety.
Dass Speirs die Gefangenen erschoss oder den Feldwebel in seinem Zug?
Kávu pro seržanta.
Kaffee für den Sergeant.

Výsledek: 261, Čas: 0.1483

Viz také


seržanta brodyho
sergeant brody seargeant brody sergeant brodys von sgt. brody

"Seržanta" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc