SESTER DO NĚMČINY

Překlad Sester do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.2361

Příklady použití Sester ve větě a jejich překlady

Krankenschwestern ( sestry , zdravotní sestry , sestřičky )
Kolik sester jsi už přefik tenhle týden.
Mit wie vielen Krankenschwestern hast du diese Woche geschlafen?
Pacientů doktoři 15 sester.
Patienten, drei Ärzte, 15 Krankenschwestern.
Život sester je fakt náročný.
Schwester sein ist anstrengend.
Dvě z našich sester jsou prostitutky v miláně.
Zwei von unseren Schwester prostituieren sich in Milano.
Jiné příklady vět
Pár sester říkalo že jste se vdala.
Ein paar Schwestern haben gesagt, dass Sie geheiratet haben.
Většina sester by řekla je mi to líto jessico.
Die meisten Schwestern würden sagen,"Tut mir leid, jessica.
Mohu žít bez svých sester ale nikdy na ně nezapomenu.
Ich kann ohne meine Schwestern leben, aber ich werde sie nie vergessen.
Zde najdeš spoustu sester grace.
Hier findest du eine Menge Schwestern, Grace.
Potřebujeme tady hodně sester.
Wir brauchen hier eine Menge Krankenschwestern.
Jsem jill z devíti sester.
Ich bin Jill, von den'9 schwestern.
Kterou z mých sester sis vybral.
Welche Schwester wähltest du?
Sedm bratrů sester.
Sieben Brüder und Schwestern.
Nařídila únos sester reevesových ale nebylo to kvůli prostituci.
Sie hat die Entführung der Reeves Schwester befohlen, aber nicht wegen dem Prostitutionsring.
Mám deset tisíc bratrů sester.
Ich habe 10.000 Brüder und Schwestern.
Nikdo z našich bratrů sester by neměl umírat.
Meine Brüder und Schwester sollten nicht mehr sterben.
Tam žije sedm sester.
Dort leben die sieben Schwestern.
Řekněte mi která z irininých sester jste.
Sagen Sie, welche Schwester von Irina sind Sie?
Umělá hmota jejich šest sester.
Plastik und ihre sechs Schwestern.
Všichni na tom operačním sále od sester až po doktory podepsali prohlášení.
Jeder im OP, von der einfachen Schwester bis ganz nach oben, hat ausgesagt.
Ne dokud ho nepoužijeme k oddělení sester od čarodějek.
Nicht bevor wir durch ihn die andere Schwester von den Zauberhaften getrennt haben.
Šest chorých sester.
Sechs schwielige Schwestern.
Podstata všech sester.
Natur aller Schwestern.
To bylo jméno nejstarší ze sester.
Das war der Name der ältesten Schwester.
Mám sedm sester.
Ich habe sieben Schwester.
Měli by jste se zeptat maykiných sester.
Da müssen Sie Maykas Schwestern fragen.
Určitě máte spoustu sester.
Du hast aber viele Schwester.
Dětský domov požehnaných sester.
Kinderheim der Gesegneten Schwestern.
Ale za mnou bude stát nespočet bratrů sester z SVP.
Aber hinter mir stehen zahllose OPA-Brüder und Schwester.
Ty máš osm bratrů sester.
Du hast acht Brüder und Schwestern.
Mám pět sester.
Ich habe fünf Schwestern.

Výsledek: 258, Čas: 0.2361

"Sester" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc