SEVERNÍM DO NĚMČINY

Překlad Severním do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.073

Příklady použití Severním ve větě a jejich překlady

North ( north , severní )
V severním vegas je jeden chlápek pere peníze.
Da ist ein Kerl in North Vegas, der Geld wäscht.
Jsme v severním hollywoodu za.
Wir sind in North Hollywood, hinter.
Norden ( severu , seνeru , uptownu )
Podeřelý se slále pohybuje severním směrem.
Vier Personen bewegen sich weiter Richtung Norden.
Projíždíme okolo milníku 52 severním směrem na hlavní trati.
Wir passieren Abschnitt 5-2 auf dem Hauptgleis Richtung Norden.
Nord ( severní , nord )
Severním nebo jižním směrem.
Nord oder Süd?- Nordwärts.
Billy collins narozen vychován v severním edinburghu.
Billy Collins, geboren und verletzt in Nord- Edinburgh.
Skupina letadel vzlétá ze základny na severním manhattanu.
Eine Reihe von Flugkörpern starten nördlich von Manhattan. Sie fliegen uns an.
Asi tři míle v severním lese u havemeyerských vodopádů.
Ungefähr fünf Kilometer nördlich im Wald, bei den Havemeyer Falls.
Jiné příklady vět
Bludičky mohou rodit pouze v jeskyních při severním úpatí.
Die Irrlichter gebären nur in den Grotten der nördlichen Foothills.
Je v severním hollywoodu za plattovou autoopravnou.
Sie ist in North Hollywood, hinter Platt's Auto Body.
Prý míří k severním hranicím.
Sie sagen, dass er Richtung Nördliche Grenzen geht.
To co se stalo v severním hollywoodu... nebyla to tvoje chyba.
Das, was da in North Hollywood passiert ist, das war nicht deine Schuld.
Pak zabilo 20 členů speciálního týmu FBI v severním hollywoodu.
Dann tötete er in North Hollywood 20 Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos des FBI.
Dělám pochůzkáře v severním hollywoodu.
Ich bin Polizist beim LAPD und auf Streife in Nord Hollywood.
Existuje také skvělá škola v severním queenslandu která se jmenuje jaringan.
Da gibt es eine beeindruckende Schule in North Queensland namens Jaringan.
Kdysi jsme spolu dělali na drogovém v severním manhattanu.
Wir arbeiteten früher im Drogendezernat in Manhattan Nord zusammen.
Ty po severním.
Du gehst nördlich.
Všechen požárnicky personál upozorňujeme na FBI přepadovku v severním hollywoodu.
Alle Notfalleinsatzkräfte bereithalten. FBI-Razzia in North Hollywood.
Zapadá to do vzorce loupeží v severním manhattanu.
Passt in das Muster des Manhattan Nord Raubes.
Dnes ráno došlo k nepokojům v imigračním centru v severním kentu.
Es gab heute Morgen einen Aufstand in North Kent.
Chci všechno co máme o radikalismu mezi súdánskými muslimy v severním londýně.
Ich will alles was wir über Radikale unter sudanesischen Moslems in North London haben.
Je v severním hollywoodu.
Sie ist in North Hollywood.
Doplňovací volby v severním mineheadu.
Oh, die Nachwahl in North Minehead.
Jsem ten samý člověk který zabil lidi v severním zálivu.
Ich habe auch die Leute in der Nähe von North Bay getötet.
Když už mluvíme o večeři v severním hollywoodu je spoustu možností.
Apro... Okay, apropos Abendessen, in North Hollywood gibt es viele tolle Alternativen.
Jezdívají na severním konci harrisonovy u doručovací brány.
Sie fahren am nördlichen Ende der Harrison am Lieferantentor.
Lékařský personál v severním německu pracuje opravdu na hranici možností.
Das medizinische Personal im Norden Deutschlands kämpft wirklich am Limit.
Na severním pobřeží oahu. při surfování.
Am nördlichen Ufer von Oahu beim Surfen.
Vůdce v severním německu zde v syltu bičovaný větrem dešťem.
Der Führer im Norden Deutschlands, hier an den umtosten Klippen von Sylt.
V severním údolí je v jeskyni ukrytá urna.
Im nördlichen Tal gibt es eine Höhle mit einer versteckten Urne.

Výsledek: 265, Čas: 0.073

Viz také


severním konci
nördlichen ende nordende
severním lese
nördlichen wald dem north woods
severním kontinentu
nördlichen kontinent
v severním irsku
in nordirland dem nordirischen
v severním iráku
im nordirak im norden iraks im nördlichen irak
v severním hollywoodu
in north hollywood in nord-hollywood in nord hollywood
mírového procesu v severním irsku
des friedensprozesses in nordirland

"Severním" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc