SEVERNĚ DO NĚMČINY

Překlad Severně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.0539

Příklady použití Severně ve větě a jejich překlady

Nördlich ( severně , na sever )
Jeď severně na front street.
Fahren Sie nördlich auf die Front Street.
To je severně od tunguzky.
Das ist nördlich von Tunguska.
Norden ( severu , seνeru , uptownu )
Míříme severně na 78.
Fährt Richtung Norden auf der 78.
Míří severně na 17. ulici.
Zu Fuß Richtung Norden auf der 17. Straße.
Nord ( severní , nord )
Severně 39 západně.
Nord, 39° West.
Stupňů minuty 31 sekund severně 82 stupňů 41 minut 48 sekund západně.
Minuten, 31 Sekunden Nord, 82°, 41 Minuten, 48 Sekunden West.
Jiné příklady vět
Severně na sedmnáctou.
Nördlich auf der 17ten?
Část podoblasti ICES IV severně od 56° 00′ severní šířky.
Dem Teil des ICES-Untergebiets IV nördlich von 56°00'N und.
Míří severně na silnici 97.
Es fährt Richtung Norden auf der Route 97.
Sledujeme ho míří severně po state road.
Wir verfolgen ihn Richtung Norden auf der State Road.
Podoblast ICES VI severně od 56° 00′ severní šířky.
ICES-Untergebiet VI nördlich von 56°00'N.
Stupňů severně 62 stupňů východně výška 210 km.
Grad Nord, 62 Grad Ost, in einer Höhe von 210 Kilometern.
Viděli jsme poutače obchodního centra severně odsud.
Wir sahen nördlich von hier Schilder zu einem Einkaufszentrum.
Jižně nebo severně.
Nord oder Süd?
Takže říkáte severně po třetí.
Sie sagten, nach Norden, auf der Third?
Nečekal bych tě pracovně severně od times square.
Dachte du bist für den nasenblutendenden Norden beim Times Square verantwortlich.
Jednotka postupuje severně na naši pozici.
In Kompanie-Stärke nördlich unserer Position, 1-5-0.
Jde to ze souřadnic 17 stupňů severně 96 západně.
Koordinaten sind: 17 Grad Nord, 96 West. Ist einer von uns.
Dva kliky severně tři kliky východně.
Zwei Strich Nord, drei Strich Ost.
Trojka míří severně na fort hunt.
Drei, fahre nach Norden auf der Fort Hunt.
Míli severně od gettysburgu oddělení b.
Eine Meile nördlich von Gettysburg, Station B.
Je asi 70 mil severně odtud!
Ja 70 Meilen nördlich von hier!
Stupňů 54 minut 25 vteřin severně.
Grad Nord, 54 Minuten, 25 Sekunden.
Třetí exit před tebou severně.
Dritte Ausfahrt vor Ihnen, nach Norden.
Hlídkový vůz ho pronásledoval ale ztratil ho míří severně na sedmnáctou.
Ein Streifenwagen hat ihn verfolgt verlor ihn aber, Richtung Norden auf der 17ten.
Říkal že je to 45 km severně.
Er sagte, es ist 45 Kilometer nördlich.
Souřadnice 25 stupňů 30 minut severně 78 stupňů 10 minut západně.
Grad, 30 Minuten Nord. 78 Grad, 10 Minuten West.
Jsme 25 stupňů severně 84 západně.
Grad Nord, 84 Grad West.
V táboře unie severně od chattanoogy.
In einem Feldlager der Union nördlich von Chattanooga.
Prostřední kamera míří severně.
Mittlere Kamera, bewegt sich nach Norden.

Výsledek: 255, Čas: 0.0539

Viz také


mil severně
meilen nördlich kilometer nördlich meilen nordöstlich
severně odsud
nördlich von hier aus dem norden nördlich von da nordöstlich von hier
kilometrů severně
meilen nördlich km nördlich kilometer richtung norden klicks nördlich

S Synonyma "severně"


"Severně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc