SI MUSÍŠ DO NĚMČINY

Překlad Si Musíš do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.1317

Příklady použití Si Musíš ve větě a jejich překlady

Müssen
To jediné si musíš pamatovat.
Mehr müssen Sie nicht wissen.
To si musíš vyřídit s megan.
Das müssen Sie mit Megan ausmachen.
Řekni jí že si musíš s někým popovídat.
Sag ihr, du musst mit jemandem reden.
Jenom si musíš dávat pozor na zpětnou ránu.
Du musst nur auf den Rückstoss aufpassen.
Jen si musíš odpočinout jet na dovolenou.
Du brauchst nur etwas Urlaub.
Jen si musíš trochu odpočinout.
Du brauchst nur ein wenig Schlaf.
Jiné příklady vět
Charlie tuhle historku si musíš poslechnout.
Charlie, du musst diese Geschichte hören.
Tohle si musíš přečíst.
Das musst du lesen.
Tu ženskou si musíš pamatovat.
Du musst dich an die Frau erinnern.
Padmo vím že si musíš myslet že jsem se ti vyhýbal.
Padma, ich weiß, du musst denken, ich gehe dir aus dem Weg.
Vinci tohle si musíš přečíst.
Vince, du musst das hier lesen.
Někdy si musíš zachránit život.
Manchmal muss man sein Leben retten.
Pořád si musíš zkusit.
Du musst noch anprobieren.
Ale tenhle život si musíš chránit.
Aber du musst dieses Leben beschützen.
To si musíš dělat legraci.
Das muss ja wohl ein Scherz sein.
Tyhle si musíš zkusit.
Die musst du anprobieren.
Chápu že si musíš chránit své zájmy.
Ich verstehe, du musst deine Interessen schützen.
Návod si musíš vytvořit v hlavě příteli.
Die Anleitung muss in deiner Fantasie entstehen, mein edler Knabe.
To si musíš uvědomit.
Das muss dir klar werden.
To si musíš přečíst.
Du musst es lesen,
Rozhodně si musíš pořídit děti davide.
Du musst dir unbedingt Kinder anschaffen, David.
To si musíš přečíst!
Das müssen sie lesen!
Svou důvěru si musíš zasloužit.
Und ich muss dein Vertrauen verdienen.
O takovýhle prachy si musíš zažádat!
So'n riesenbetrag müssen Sie erst mal beantragen.
Na lovecké pasti si musíš dávat pozor.
Du musst auf Jägerfallen aufpassen.
Ten si musíš koupit.
Die musst du kaufen.
Nejdůležiítější co si musíš pamatovat je že tě mám ráda.
Das Wichtigste, woran du denken musst, ist, dass ich dich liebe.
Ty si musíš zkontrolovat poznámky jakto.
Was müssen Sie denn da nachsehen?
Opravdu si musíš přečíst moji knihu.
Du musst wirklich mein Buch lesen.
Tyhle věci si musíš pamatovat.
Man muss diese Dinge in Erinnerung behalten.

Výsledek: 270, Čas: 0.1317

"Si musíš" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc