SKŘÍŇKY DO NĚMČINY

Překlad Skříňky do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.1202

Příklady použití Skříňky ve větě a jejich překlady

Spind ( skříňce , skřínce )
skříňky se dotkla jako naposled.
Dieser Spind war das Letzte, was sie angefasst hat.
Od mojí skříňky na stanici.
Für meinen Spind im Revier.
Schrank ( skříni , šatníku , komoře )
Vzali je z tamté skříňky.
Sie wurden aus diesem Schrank da drüben geholt.
Zamkněme je do skříňky.
Ich sperre sie in diesen Schrank.
Schließfach ( skříňky , schránku , bezpečnostní schránce )
Vytáhněte obsah té skříňky přineste mi ho.
Sie öffnen das Schließfach und bringen es mir raus.
To je klíč od skříňky na autobusovém nádraží v norfolku.
Dieser Schlüssel gehört zu einem Schließfach im Busbahnhof von Norfolk.
Box ( krabici , box , skříňka )
My jsme ty data ze skříňky potřebovali.
Wir haben die Daten auf dieser Box gebraucht.
Ale kdyby se vláda zmocnila skříňky.
Kriegt die Regierung jedoch Janeks Box.
Dost na dvě noci pokud nenajdeme levnější skříňky.
Genug für zwei Nächte, außer wir finden billigere Schließfächer.
Všichni si vyprázdněte své skříňky sbalte tašky.
Alles klar, leert alle eure Schließfächer... und packt eure Rucksäcke.
Büchse
Našel jsem ji v zednářské cele jak hledá kousky své skříňky.
Sie war in der Freimaurerzelle... auf der Suche nach Teilen ihrer Büchse.
Pandora získala kus své skříňky.
Pandora hat ein weiteres Stück ihrer Büchse.
Nemusíte se dotýkat každé skříňky.
Ihr müsst nicht jeden Spint anfassen.
Protože to já ti dal tu obálku do skříňky.
Weil ich den Briefumschlag in dein Spint legte.
Jiné příklady vět
Od její skříňky v tenisovém klubu.
Ihr Spind beim Tennis Club?
Strčil mi do skříňky kartičku kdy chce dodávku.
Er schiebt eine Karteikarte in meinen Spind.- Darauf steht, wann er die Lieferung will.
Můžeš prosím zlato mohl bys mi ze skříňky přinést boty.
Und Schätzchen, holst du mir bitte mal meine Schuhe aus meinem Schrank.
Je to klíč od skříňky u severního východu z nádraží.
Er gehört zu einem Schließfach am Nordausgang vom Bahnhof.
Oz ještě nebyl u svý skříňky.
Oz war noch nicht an seinem Spind.
Musím se dostat do své skříňky.
Ich muss an meinen Schrank.
Díváme se do skříňky tobyho cavanaugha.
Wir werfen einen Blick in Toby Cavanaughs Spind.
Proč by ses mi vloupala do skříňky.
Warum hast du meinen Schrank aufgebrochen?
Kabelka přijde do skříňky.
Die Handtasche muss ins Schließfach.
Do černé skříňky!
In die Black box!
Výbuchy vyházel nějaké skleničky z támhleté skříňky.
Er schmiss einige Gläser aus diesem Schrank dort.
Někdo ukradl prsten mýho otce z mý skříňky zmrde.
Jemand hat den Ring meines Vaters aus meinem Spind geklaut, Wichser.
Frank dinunzio tě nacpal do skříňky 243.
Frank Dinunzio stopfte dich ins Schließfach 243.
Ten vzkaz mohl dát do tvé skříňky kdokoliv.
Jeder hätte diese Notiz in dein Fach legen können.
Tu ukradli z mé skříňky na střelnici.
Und die Tatwaffe stahlen sie aus meinem Spind auf dem Schießstand.
Vaše datum narození kombinace vaší skříňky vaše rodné číslo.
Euer Geburtsdatum, die Kombination für euren Schrank, Eure Sozialversicherungsnummer.

Výsledek: 269, Čas: 0.1202

Viz také


své skříňky
ihrer büchse eure schließfächer meinen schrank mein geheimarchiv ihrem spind

"Skříňky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc