SKŘÍNĚ DO NĚMČINY

Překlad Skříně do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.1103

Příklady použití Skříně ve větě a jejich překlady

Schrank ( skříni , šatníku , komoře )
Ty jsou ze špatné skříně.
Die lagen im falschen Schrank.
Vylez z mý skříně.
Raus aus meinem Schrank.
Dagovi skříně jsou jak vystřižený z ikey.
Dags Kleiderschrank ist ein Ausstellungsstück von Ikea.
Lekci z historie dostanu když se podívám do tvojí skříně.
Ich bekomme den ganzen Geschichtsunterricht den ich brauche, indem ich in deinen Kleiderschrank schaue.
V pořádku hledáme trezory klenby uzamčené skříně.
Okay, wir suchen nach Safes, Tresoren, verschlossenen Schränken.
Nemůžeš bez nich být. nemůžeš je zastavit před skákáním do skříně.
Ohne sie geht es nicht, aber man kann sie nicht von Schränken fernhalten.
Den schrank
Vlez do té skříně.
Geh in den Schrank da.
Do skříně.
Ln den Schrank.
Die schränke
Prohledejte skříně.
Durchsucht die Schränke.
Už jste viděl ty skříně.
Haben Sie die Schränke gesehen?
Jiné příklady vět
Zlato pošleš tátovi fotku té skříně než na to zapomenu.
Schatz, schickst du meinem Dad ein Bild von diesem Schrank, bevor ich vergesse?
To je ta holka ze skříně.
Sie ist das Mädchen aus dem Wandschrank.
Musela jsem ji dostat ze svojí skříně.
Ich musste sie aus meinem Schrank bekommen.
Z tvé skříně.
Aus deinem Kleiderschrank.
Nesmíte zde mít tyhle těžké skříně!
So schwere Schränke dürfen hier nicht rein.
Otec mě zavřel do skříně.
Mein Vater versteckte mich im Wandschrank.
Z tvé skříně.
Aus deinem Schrank,
Pritchettovi skříně žaluzie.
Pritchetts Schränke und Jalousien.
Zásuvky skříně postele všechno.
Schubladen, Schränke, Betten... alles.
Všechny skříně jsou u mne.
Alle Schränke sind auf meiner Seite.
Skříně jsou tou nejnudnější prací na světě.
Schränke ist der langweiligste Job der Welt.
Ale ty skříně.
Aber diese Schränke.
Jsem si jistý že jsou tam skříně.
Ich bin mir sicher dort sind Schränke.
Anthony říkal že dokáže spravit naše skříně.
Anthony sagte, er kann unsere Schränke reparieren.
Víš jaké to je když máš skříně ve své krvi.
Du weißt, wie es ist, wenn man Schränke im Blut hat.
Skříně skříně skříně skříně.
Schränke, Schränke, Schränke, Schränke.
Nábytek zahrnuje movitý majetek jako stoly židle skříně ostatní kancelářský nábytek.
Zum Mobiliar zählen bewegliche Gegenstände wie Tische, Stühle, Schränke und sonstige Büromöbel.
Jsou to jen skříně.
Es geht nur um Schränke.
Kéž by to byly jen skříně.
Ich wünschte, es ginge nur um Schränke.
Podívej se do skříně.
Schau in den Schränken nach.

Výsledek: 273, Čas: 0.1103

S Synonyma "skříně"


"Skříně" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc