SLAVNÉ DO NĚMČINY

Překlad Slavné do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.2198

Příklady použití Slavné ve větě a jejich překlady

Slavné kouzlo.
Berühmt? Magie?
Všechny jsou slavné protože jsou sexy na očích.
Die sind alle berühmt, weil sie heiß sind und sich ständig zeigen.
Ale to jsou slavné filmy. musíte mít spoustu peněz.
Aber das waren große Filme, Sie müssen reich sein!
Tady máme dva slavné milence.
Hier haben wir 2 große Liebende der Vergangenheit.
Jiné příklady vět
Které slavné osobnosti se podle tebe podobám.
Welcher berühmten Person sehe ich ähnlich?
Ten kdo trénoval tři slavné meče.
Und der, der die Drei Großen Schwerter geschult hat.
Podle této slavné vědkyně byly pojmenované ulice nemocnice univerzita.
Nach dieser berühmten Wissenschaftlerin wurden Straßen, Krankenhäuser und eine Universität benannt.
Na začátku své slavné vlády nepotřebuješ žádnou aféru.
Am Anfang deiner glorreichen Herrschaft ist das Letzte, was du brauchst, ein ABSCAM oder Watergate.
NYNÍ v této slavné ventilátor oblíbené je asi stopu dlouhými buffalo kuře.
Der Favorit dieses berühmten Fans ist das Footlong Buffalo Chicken.
Víte které slavné francouzské město kůli své vodě bylo hlavní kolaborační francie.
Wissen Sie, welche für ihr Wasser berühmte Stadt die Hauptstadt Frankreichs in der Kollaboration war?
Uvař to své slavné gumbo udržuj turisty šťastné.
Koche was von deinem berühmten Gumbo und mach die Touristen glücklich.
Na své slavné nahrávce jste říkal.
In Ihrem berühmten Video sagten Sie.
Slavné šperky.
Berühmte Juwelen.
Slavné vystoupení na harvardské univerzitě.
Berühmte Rede an der Harvard Universität.
Tohle je moje slavné požárnické chilli wayne.
Das ist mein berühmtes Alarmstufe-fünf-Chili, Wayne.
Russell jeho slavné přípitky.
Russel und seine berühmten Toasts.
Uděláme z nich slavné osobnosti.
Man macht sie zu berühmten Persönlichkeiten.
Slavné vražedné zbraně jsou pro nás moc drahé.
Berühmte Mordwaffen sind uns zu teuer.
Potřebuji to vaše slavné britské fair play.
Ich brauche Ihr berühmtes britisches Fair Play.
Jestli chcete aby vaše jméno bylo slavné fajn.
Wenn Sie berühmt werden wollen, meinetwegen.
Vše co zahrnuje bohaté slavné je pro žalobce s politickými ambicemi jako droga.
Reich und berühmt ist ein Antrieb für politisch ambitionierte Staatsanwälte.
Jsou to slavné knihy od slavných autorů!
Das sind berühmte Bücher berühmter Schriftsteller.
Ty máš nějaké slavné recepty.
Hast du irgendwelche berühmten Rezepte?
Dělám své slavné chilli con clarke.
Ich mache mein berühmtes Chili con Clarke.
Zajímalo by mne jestli jste použil vaše slavné kordy proti domorodcům.
Gefiel es Ihnen, Ihr berühmtes Schwert bei den Eingeborenen einzusetzen?
Všechny oběti jsou buď bohaté slavné anebo velmi známí zločinci.
Die Opfer sind entweder reich und berühmt... oder sie sind bekannte Verbrecher.
PL paní předsedající vzpomínáme si na slavné heslo socialismus nebo smrt fidela castra.
PL Frau Präsidentin, wir alle erinnern uns an Fidel Castros berühmte Parole"Sozialismus oder Tod.
Signor lassparri pochází z velmi slavné rodiny.
Signor Lassparri stammt aus einer sehr berühmten Familie.
slavné omelety.
Mein berühmtes Omelett.
Studny alamútu jsou slavné pro svou čistou ledovou vodu.
Alamuts Quellen sind berühmt für ihr klares, kaltes Wasser.

Výsledek: 269, Čas: 0.2198

Viz také


slavné osobnosti
berühmten person berühmtheit berühmten persönlichkeiten

S Synonyma "slavné"


"Slavné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc