SLUŽKA DO NĚMČINY

Překlad Služka do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.0863

Příklady použití Služka ve větě a jejich překlady

Dienstmädchen ( služka , služebná , služkou )
Jsem služka u guvernéra.
Ich bin Dienstmädchen beim Gouverneur.
Byla to tvá služka nellie.
Dein Dienstmädchen Nellie war da.
Dienerin ( služka , služebnice , služku )
Já nejsem tvá služka! nemluv se mnou jako bych byla.
Ich bin nicht deine Dienerin, sprich nicht mit mir, als wäre ich das.
Nebyla jsem služka byla jsem spíš vězeň.
Ich war keine Dienerin. Ich war eher eine Gefangene.
Mädchen ( holka , dívka , děvče )
Špatná služka láska stát moc peněz.
Mädchen nicht gut. Liebe zu teuer.
Ta těhotná služka je nebezpečná.
Das schwangere Mädchen ist gefährlich?
Magd ( služka , služebnice , služebná )
Služka která otevřela dveře se vzduchem.
Magd, die Tür mit der Miene eines geöffnet.
Odvážný rytíři moje ubohá služka je v zajetí neporazitelné příšery.
Tapferer Ritter Meine arme Magd wird darin von einem Monster gehalten, das nicht geschlagen werden kann.
Hausmädchen ( služebná , služka , služebné )
Vzal mě na jeho služka řekla si když běžela.
Er hat mich für seine hausmädchen", sagte sie zu sich selbst, als sie lief.
Ty jsi zdaleka ta nejsvalnatější služka jakou moji rodiče měli.
Sie sind bei weitem das männlichste Hausmädchen,- das wir je hatten.
Bedienstete ( zaměstnanci , úředníci , pracovníky )
Do tohoto domu přišla jako služka.
Sie kam als Bedienstete in dieses Haus.
Dnes večer pojedeš na hrad jako služka.
Du gehst heute Abend als Bedienstete ins Schloss.
Jiné příklady vět
Tato dívka pracovala jako služka než přišla do školy.
Dieses Mädchen hat als Dienstmädchen gearbeitet bevor sie zur Schule kam.
Už nebudu ničí služka.
Niemandes Dienerin mehr!
Jsi moje služka.
Du bist mein Dienstmädchen.
Tahle služka byla neposlušná tak ji trestám.
Diese Dienerin hier macht zu viel falsch, also habe ich sie ein bisschen bestraft.
Moje mamka byla služka.
Meine Mama war Dienstmädchen.
Naše nová služka... psychické selhání.
Unser neues Mädchen... schlechte Nerven.
Já nejsem služka.
Ich bin kein Dienstmädchen.
Ta nová služka pořád míchá moje spodky s mannyho.
Das neue Hausmädchen vermischt ständig meine Unterwäsche mit Mannys.
Jsem jen její služka.
Ich bin nur ihre Dienerin.
Která služka to byla.
Welches Mädchen ist es?
Co pro vás může podřízená služka udělat.
Was darf Eure unwürdige Magd für Euch tun?
Pán služka.
Herr und Dienerin.
Nejsi tady jako služka.
Du bist nicht als Dienstmädchen hier.
Služka bude přísahat že ho viděla ... ve vašich rukách...!
Ihr Mädchen wird beschwören, daß sie es sah... in IHRER Hand...!
Já pitomá služka.
Ich, das verdammte Hausmädchen.
Je to moje služka žádná čarodějka.
Sie ist meine Zofe, keine Zauberin.
Je to víc než jen moje služka.
Sie ist mehr als nur meine Magd.
Ostraha zahradnice kuchařka služka soukromá sestra.
Sicherheitsfrau, Gärtnerin, Köchin, Hausmädchen, private Pflegerin.

Výsledek: 261, Čas: 0.0863

Viz také


jako služka
als dienstmädchen als bedienstete als dienerin wie ein zimmermädchen wie eine dienstmagd
nová služka
neue dienstmagd neues dienstmädchen neue knastschlampe das neue hausmädchen
je služka
IST DAS ZIMMERMÄDCHEN ist eine haushälterin ist die hausgehilfin ist das dienstmädchen

"Služka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc