SMĚŘUJE DO NĚMČINY

Překlad Směřuje do Němčiny

Výsledek: 252, Čas: 0.3671

richtung (9) hinführt (25) geht (12) auf dem weg (6) hinausläuft (6) richtet sich (4) darauf abzielt (4) gehen (6) hinführen (4)

Příklady použití Směřuje ve větě a jejich překlady

Richtung ( směrem , cestou , stranu )
Pane ta irácká hlídka se zrovna otočila na sever směřuje k explozi.
Sir, diese irakische Patrouille hat gerade Richtung Norden abgedreht, auf die Explosion zu.
Nelíbí se mi kam tohle směřuje.
Mir passt nicht, in welche Richtung sich das entwickelt.
Auf dem weg
Pět mužů s automaty směřuje do centra.
Fünf Männer mit Maschinengewehren auf dem Weg ins Zentrum.
Deacon směřuje ke stroji.
Deacon ist auf dem Weg zur Maschine.
Líbí se mi kam to směřuje.
Mir gefällt, worauf das hinausläuft.
Vím kam tohle směřuje.
Ich sehe schon, worauf das hinausläuft.
V současné době padesát procent prostředků z tohoto fondu stále směřuje do bohatých členských států jako jsou německo francie.
Fünfzig Prozent gehen immer noch an reiche Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich.
Jednadvacet procent čínského vývozu 23% vývozu EU do nečlenských zemí směřuje do USA.
Des chinesischen Exports und 23% des EU-Exports gehen in die USA.
Jiné příklady vět
Fajn vím kam tohle směřuje dobře.
Ja, ich weiß wo das hinführt, okay?
Čtverka směřuje k reaktoru.
Vier geht zum Reaktor.
Protože všichni víme kam to směřuje ne.
Wir wissen alle, wo das hinführt, oder?
Směřuje na hlavní nádraží.
Geht auf den Hauptbahnhof zu.
Ne. jsem zvědavý kam tohle směřuje.
Nein, aber ich bin gespannt, wo das hinführt.
Směřuje někam lidstvo.
Wohin geht die Menschheit?
Nejsem si jistý jestli se mi líbí kam tohle směřuje.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mag, wo das hinführt.
Strategie EU 2020 směřuje také tímto směrem.
Die Strategie EU 2020 geht auch in diese Richtung.
Nevím kde tohleto směřuje.
Ich weiß nicht, wo das hier hinführt.
Ne. směřuje to do přístavu.
Nein, es schwimmt in Richtung Hafen.
Vždyť vidíš k čemu to směřuje.
Du weißt, wo das hinführt.
Tehdy jsem věděl kam přesně můj život směřuje.
Sogar damals schon... wusste ich genau, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt.
Mluvte se mnou. naše číslo směřuje dolů po 55. blízko.
Unsere Nummer geht die 55. runter Nähe 3.
Teď směřuje k jihu.
Ist jetzt auf dem Weg nach Süden.
Směřuje rovněž k radě.
Diese richtet sich auch an den Rat.
Děti asi chápete kam to směřuje.
Kinder, ihr seht, worauf das hinausläuft.
Předpokládáme že směřuje do střední ameriky.
Dass sie auf dem Weg nach Zentralamerika ist.
Nelíbí se mi kam to směřuje chlape.
Mir gefällt es nicht wo das hinführt, Mann.
Je sám pěšky pravděpodobně směřuje na západ.
Er ist allein und vermutlich zu Fuß in westlicher Richtung unterwegs.
Tenhle směřuje přímo dolů tenhle směřuje přímo doleva.
Dieser geht genau gerade runter und dieser geht genau nach links.
Vidím kam tohle směřuje.
Ich sehe schon, worauf das hinausläuft.
Podívej bylo to zábavné ale... kam to směřuje.
Hör mal, es hat Spaß gemacht, aber wo soll es hinführen?

Výsledek: 252, Čas: 0.3671

Viz také


kam směřuje
wohin führt wohin steuert es wohin fliegt es wo das hinführt wohin er ging
kam tohle směřuje
wo das hinführt wohin das führt wo das endet wo ist dies führt
směřuje na západ
fährt nach westen vegs nach westen läuft nach westen in westlicher richtung unterwegs

"Směřuje" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc