SMYSLY DO NĚMČINY

Překlad Smysly do Němčiny

Výsledek: 263, Čas: 0.6669

sinne (183) sinnen (13)

Příklady použití Smysly ve větě a jejich překlady

Sinne ( smyslu , pro účely , duchu )
Protože moje smysly jsou tak.
Weil meine Sinne so... Sie sind.
Naše smysly odejdou.
Unsere Sinne verschwinden.
Sinnen ( smysly , rozum )
Obdařena vnímavějšími smysly které jsme my ztratili nebo ani nikdy neměli.
Beschenkt mit erweiterten Sinnen, die wir verloren oder nie erlangt haben.
Je to tak krutě nemyslitelné pochopit boha svými smysly.
Ist es so unfassbar, dass man Gott mit seinen Sinnen verstehen möchte?
Die sinne ( smysly , rozum )
Protože drogy otupují smysly.
Weil Drogen die Sinne trüben?
Zapomeň na smysly!
Vergiss die Sinne.
Jiné příklady vět
Použijte své smysly k určení profilu chuti.
Benutzt eure Sinne, um ein Geschmacksprofil zu bestimmen.
Moyiny smysly jsou přetížené... mohla by být všude.
Moyas Sinne sind überlastet... sie könnte überall sein.
Pětkrát v tom že jednou v ere našimi pěti smysly.
Fünf Mal in diesem ere einmal in unseren fünf Sinnen.
Poslali nás ... abychom mohli zkoumat... našimi vlastními smysly.
Sie hat uns geschickt, damit wir mit unseren eigenen Sinnen forschen.
Moje smysly zbystřily.
Meine Sinne sind geschärft.
Vjemové smysly jako chuť hmat čich ovšem emoce.
Ihre Sinne, wie Geschmack, Tastsinn und Geruch. Und natürlich Emotionen.
Skutečný lovec se dívá všemi svými smysly.
Ein echter Jäger sieht mit allen Sinnen.
Láska ti skutečně otupuje smysly.
Die Liebe vernebelt wirklich deine Sinne.
Se všemi svými dalšími smysly.
Mit all ihren übrigen Sinnen.
Zkreslené vidění. zesílené smysly.
Unscharfe Sicht, verschärfte Sinne.
Proč zpochybňuješ své smysly.
Warum zweifelst du an deinen sinnen?
To ty jsi ten s nadpřirozenými smysly.
Du bist der mit den übernatürlichen Sinnen.
Chtějí aby droga otupila jejich smysly.
Sie wollen, dass die Droge ihre Sinne betäubt.
Strach zlepšuje vaše smysly.
Die Furcht schärft deine Sinne.
Nakažení mají smysly.
Die Infizierten haben Sinne.
Musíte použít vaše další smysly nyní!
Du musst jetzt Ihre anderen Sinne zu verwenden!
Být ochutnal zabije všechny smysly se srdcem.
Da schmeckte, tötet alle Sinne mit dem Herzen.
Hbitost síla smysly.
Beweglichkeit, Stärke, Sinne.
Bude to útok na všechny smysly.
Das wird eine Attacke auf alle Sinne.
Ale smysly stále fungují.
Aber die Sinne funktionieren immer noch.
Dnes večer povídáme o spojení mezi láskou smysly.
Heute reden wir über den Zusammenhang zwischen Liebe und den Sinnen.
Chtěla jsi ukrást smysly čarodějek.
Du willst den Zauberhaften die Sinne rauben.
Ne opium otupuje smysly.
Nein, das Opium betäubt die Sinne.
Potají opájejí naše smysly.
Geheimnisvoll berauschen sie den Sinn.

Výsledek: 263, Čas: 0.6669

"Smysly" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc