SNAŽ DO NĚMČINY

Překlad Snaž do Němčiny

Výsledek: 262, Čas: 1.4324

Příklady použití Snaž ve větě a jejich překlady

Versuch ( pokus , zkus , snaze )
Snaž se moc neprdět.
Versuch, nicht zu furzen.
Snaž se trochu vyspat ano.
Versuch ein wenig zu schlafen, okay?
Streng ( přísně , přísná , tvrdý )
Tak se snaž víc.
Dann streng dich mehr an.
Snaž se s ní... víc než když jsi hrál fotbal.
Streng dich an bei der... nicht so wie beim Football.
Und ( je , pak , taky )
Snaž se nevypadat tak nervózně sandro.
Und schauen Sie nicht so nervös aus, Sandra.
Dobrá snaž se posadit. no tak opatrně.
Und jetzt hinsetzen, kommen Sie.
Mach ( udělej , udělám , otevři )
Snaž se pro mého otce vypadat co nejlépe.
Mach dich zurecht, dass du meinem Vater gefällst. Genau.
Snaž se vypadat co nejlíp synu.
Mach, dass du gut aussiehst, Sohn.
Nicht ( nemůžu , nikoli , to není )
Snaž se přijít včas.
Komm nicht zu spät!
Snaž se tak nehýbat.
Nicht so viel bewegen.
Einfach ( prostě , jednoduché , jednoduše )
Snaž se být kreativní až přijde čas.
Sein einfach kreativ, wenn die Zeit kommt.
Snaž se zamyslet nad tím co by chtěl sam.
Überleg einfach mal, was Sam wollen würde.
Bitte ( prosím , žádám , prosba )
Snaž se prodat půlku.
Bitte verkauf die Hälfte.
Snaž se zůstat v klidu date.
Bitte, sitzen Sie doch ruhig, Data.
Jiné příklady vět
Snaž se nepořezat.
Versuch, ihnen auszuweichen.
Dělej! snaž se trochu!
Na los, streng Dich an!
Snaž se to pochopit.
Versuch es zu verstehen.
Jestli si chceš udržet místo víc se snaž!
Streng dich mehr an, wenn du deinen Job behalten willst!
Sheldone prosím snaž se pochopit.
Sheldon, bitte versuch das zu verstehen.
Snaž se to vzít jako chlap kokote.
Und nimm es wie ein Mann!
Hluboce se nadechni snaž se soustředit na jednu věc.
Hol tief Luft und konzentriere dich nur auf eine Sache.
Snaž se víc.
Streng dich mehr an.
Snaž se mu prosím odpustit jamesi.
James, bitte versuch ihm zu vergeben.
Snaž se ... aby jsi zůstal šťastný.
Mach sie glücklich.- Keine Sorge.
Snaž se nezasáhnout kost.
Nicht auf Knochen stechen.
Snaž se neděiat moc hluk.
Mach bitte keinen Lärm.
Snaž se víc!
Streng dich mehr an!
Řekni mi co o tom víš snaž se nic nevynechat.
Sag mir, was du davon weißt und lass nichts aus.
Snaž se uklidnit.
Versuch ruhig zu bleiben.
Snaž se zapadnout.
Nicht auffallen.

Výsledek: 262, Čas: 1.4324

Viz také


snaž se víc
streng dich mehr an gib dir mehr mehr mühe
snaž se to pochopit
versuch es zu verstehen du musst das verstehen versuch einfach , mich zu verstehen versuchen sie , zu verstehen

"Snaž" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc