SOUSEDA DO NĚMČINY

Překlad Souseda do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0797

Příklady použití Souseda ve větě a jejich překlady

Mám výpověd hallenbeckova souseda.
Hallenbecks Nachbar sagte aus.
Mám vyjádření vašeho souseda.
Ihr Nachbar hat das bezeugt.
Nachbars ( sousedů )
Půjčila jsem si kocoura od souseda aby zabyl myš.
Ich hab Nachbars Katze ausgeliehen, damit sie die Mäuse frißt.
Během těch letních nocí zněla ze zahrad mého souseda hudba.
In diesen Sommernächten erklang Musik aus meines Nachbars Garten.
Einen nachbarn ( sousedů )
Crumpovi mají souseda.
Die Crumps haben einen Nachbarn.
Kdysi jsem měl souseda.
Ich hatte mal einen Nachbarn.
Jiné příklady vět
Od svého souseda pana whitneyho.
Von eurem Nachbarn Mr. Whitney.
Ta byla vedle velice bohatého souseda se spoustou ropy.
Sie hatten einen sehr reichen Nachbarn mit viel Ölreserven.
Mám dva pevný zámky zvědavýho souseda.
Ich hab 2 Schließriegel und einen neugierigen Nachbarn.
Můj klient byl přesvědčen že mu kůň jeho souseda pošlapal obilí.
Mein Klient behauptete,... dass seines Nachbars Pferd... sein Feldfrüchte zertrampelte.
Je to stížnost od cardassijského souseda.
Es ist eine Beschwerde von lhren cardassianischen Nachbarn.
Ptám se svého souseda na kamarádskou otázku.
Ich stelle meinem Nachbar nur eine freundliche Frage.
Ale mlčení souseda mě znepokojovalo.
Aber das Schweigen meines Nachbarn beunruhigte mich.
Jen na mého souseda gatsbyho se má reakce nebude vztahovat.
Davon ausgenommen war nur Gatsby, mein Nachbar.
To je mého souseda.
Das gehört meinem Nachbarn.
Objednáš 10 pizz pro souseda.
Du bestellst für'nen nachbarn zehn Pizzen,
Promiňte hledám vašeho souseda. nejste první.
Entschuldigen Sie bitte, ich suche Ihren Nachbar.
Ano každý ocení dobrého souseda.
Ja, jeder schätzt einen guten Nachbar.
Cože zabil jsi souseda.
Du hast seinen Nachbarn getötet?
Nehraj si na jejího hodnýho souseda.
Sei ihr ja kein netter Nachbar.
Musíme pozorně sledovat našeho jižného souseda.
Wir müssen unseren südlichen Nachbarn aufmerksam beobachten.
Vezu svýho buzoušskýho souseda do baltimoru.
Ich fahre meinen schwulen Nachbarn nach Baltimore.
Jednou přišel domů skoro umlátil souseda baseballovou pálkou.
Kommt heim, schlägt seinen Nachbar fast tot.
Jde o mého souseda.
Es geht um meinen Nachbarn.
Máme odsudivého ekologického souseda.
Ich habe einen urteilenden grünen Nachbarn.
Pane najal bych tady souseda piccarda aby vám kočíroval.
Gnädiger Herr, ich bitte den Nachbar Picard, dass er fährt.
Neserdisi řekni mi viděl jsi včera svého přítele souseda.
Sei nicht sauer. Sag mir mal lieber... hast du gestern deinen Freund, den Nachbar, gesehen?
Je pro našeho souseda.
Es ist für einen Nachbar.
Mám souseda pákistánce.
Der Pakistani, der Nachbar.
Je u souseda.
Er ist beim Nachbarn.

Výsledek: 257, Čas: 0.0797

Viz také


souseda pana
nachbarn , herrn

"Souseda" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc