SOUSEDKA DO NĚMČINY

Překlad Sousedka do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0632

Příklady použití Sousedka ve větě a jejich překlady

Janenina nová sousedka provádí Darwinův sexuální výběr.
Janes neue nachbarin betreibt darwinistische sexpartner-wahl.
Není moje sousedka. Já tady ani nebydlím.
Sie ist nicht meine nachbarin, ich wohne nicht mal hier.
Eine nachbarin ( sousedka )
Já jsem sousedka.
Ich bin eine nachbarin.
Oh to je... jen sousedka.
Oh, die ist... nur eine nachbarin.
Die nachbarin ( sousedka )
Sousedka z domu to dostala z Německa.
Hat die nachbarin auch aus deutschland bekommen.
Holky jde sem sousedka tak buďte milý.
Kinder, die nachbarin kommt rüber, also seid nett.
Jiné příklady vět
Jsem vaše sousedka z ulice.
Ich bin eure nachbarin die straße runter.
Naše sousedka paní Van Damová byla fyzioterapeutka.
Unsere nachbarin mrs. van dam war physiotherapeutin.
To je moje sousedka paní Millerová.
Das ist meine nachbarin, mrs. miller.
Ne. není to dáma. Je to jen nová sousedka.
Nein, sie ist keine lady, sie ist nur eine neue nachbarin.
Musíte být naše nová sousedka.
Sie müssen unsere neue nachbarin sein.
Je to moje sousedka.
Sie ist meine nachbarin.
Je v pohodě když moje nová sousedka spí s vámi oběma.
Es ist gut, wenn meine neue nachbarin mit euch beiden schläft?
Ne to je moje nová sousedka.
Nein, das ist meine neue nachbarin.
To je naše sousedka Laura.
Das ist unsere nachbarin laura.
To byla má sousedka.
Das war meine nachbarin.
Zdravím vás jsem Ariel Truaxová vaše nová sousedka.
Hallo, ich bin ariel truax, ihre neue nachbarin.
Ona je moje sousedka.
Sie ist meine nachbarin.
Tohle je vaše sousedka slečna Collierová.
Das ist frau breton, ihre nachbarin.
Řekla mi že byla její sousedka.
Sie hat mir erzählt, sie wäre ihre nachbarin.
Zdravím jsem Brook vaše sousedka.
Hi, ich bin brook. ihre nachbarin.
Tohle je má sousedka Angie.
Das ist meine nachbarin angie.
Nová sousedka.
Neue nachbarn?
Sousedka tě poznala byl jsi nedbalý.
Der nachbar hat sie erkannt. sie waren nachlässig.
Jedna sousedka si musela včera všimnout tvého příchodu.
Eine nachbarin muss deine ankunft gestern beobachtet haben.
Podle Castla sousedka slyšela jak Larsův expřítel kříčel minulou noc před jeho bytem.
Laut castle hat eine nachbarin Lars' ex letzte nacht vor seiner wohnung schreien gehört.
Sousedka je viděla nastupovat do auta.
Eine nachbarin hat sie in ein auto einsteigen sehen.
Sousedka zavolala 911 hasiči pak vylomili vrata.
Eine nachbarin rief die 911, und dann haben die feuerwehrleute das tor aufgebrochen.
Jaká je ta sousedka.
Wie die nachbarin ist?!
Sousedka zasadila hortenzie rostou jí jako zběsilý.
Nebenan haben sie verdammte hortensien gepflanzt und die sind total abgegangen!

Výsledek: 265, Čas: 0.0632

Viz také


sousedka paní
nachbarin mrs. nachbar , mrs.
jeho sousedka
seine nachbarin
vaše nová sousedka
ihre neue nachbarin ihrer neuen nachbarn
to je naše sousedka
ist unsere nachbarin

"Sousedka" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc