SPOUSTU PRÁCE DO NĚMČINY

Překlad Spoustu Práce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 252, Čas: 0.134

viel zu tun (83) viel arbeit (31) menge arbeit (14) menge zu tun (10) viel zu erledigen (8) ich sehr beschäftigt (4) viel arbeiten (3)

Příklady použití Spoustu Práce ve větě a jejich překlady

Viel zu tun
Máme tu spoustu práce.
Wir haben viel zu tun.
Mám spoustu práce.
Ich hatte viel zu tun.
Mám před šábesem ješte spoustu práce.
Es gibt noch viel Arbeit vor dem Sabbat.
Muselo to dát spoustu práce udržet tě v tajnosti.
Muss ziemlich viel Arbeit gewesen sein, dich geheimzuhalten.
Menge zu tun
To je dobrý leelo jen jdi. mám tady ještě spoustu práce.
Geh nur, ich hab noch'ne menge zu tun.
Mám tu spoustu práce.
Ich hab''ne menge zu tun.
Viel zu erledigen
Mám spoustu práce medvídku.
Ich habe viel zu erledigen, Bärchen,
Měla jsem spoustu práce ross se nabídl že mi pomůže.
Ich hatte viel zu erledigen, und Ross hat mir sofort seine Hilfe angeboten.
Jiné příklady vět
Tak to musíte mít spoustu práce.
Das ist doch'ne menge Arbeit für Sie.
Máme spoustu práce.
Wir haben viel zu tun.
Všichni mají spoustu práce.
Alle hier haben viel Arbeit vor sich.
spoustu práce.
Er hat viel zu tun.
Mám tu spoustu práce.
Ich habe viel zu tun.
Máte před sebou spoustu práce.
Sie haben viel Arbeit vor sich,
Mám spoustu práce.
Ich hab viel zu tun.
Máme před sebou rok spoustu práce jak jsem už řekla.
Es liegen noch ein Jahr und viel Arbeit vor uns, wie ich bereits gesagt habe.
Mám spoustu práce ale jo.
Hab' viel Arbeit, aber... ja.
Asi tam máte spoustu práce.
Ihr habt wohl viel zu tun da draußen.
Není je to spoustu práce.
Ich will nicht viel arbeiten.
Zítra přijď brzo máme spoustu práce.
Morgen kommst du ein bisschen früher zur Arbeit. Wir haben viel zu erledigen.
Ale teď mám spoustu práce.
Nun, ich habe viel zu erledigen.
Mám spoustu práce!
Ich hab viel Arbeit.
Máme spoustu práce.
Es ist viel zu tun.
Tak to máte před sebou spoustu práce.
Dann haben Sie ja noch viel Arbeit vor sich,
Mám spoustu práce celie.
Ich habe viel zu tun, Celia.
Omluvte mě mám spoustu práce.
Ich habe noch viel zu erledigen.

Výsledek: 252, Čas: 0.134

Slovo od slova překladem


"Spoustu práce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc