STŘÍLÍ DO NĚMČINY

Překlad Střílí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 271, Čas: 0.0798

Příklady použití Střílí ve větě a jejich překlady

Schießt ( střílí , vystřelí , střílejte )
Někdo na vás střílí.
Schießt jemand auf euch?
Někdo střílí po škole.
Jemand schießt in der Schule herum.
Schütze
Ten kluk střílí dobře.
Dieser Junge ist ein guter Schütze.
Papá jen říkal že dobře střílí což je pravda.
Papa sagte nur, er ist ein guter Schütze, und das ist er.
Někdo po mně střílí můj podezřelý způsobí výbuch pak je zabit.
Schüsse auf mich, mein Verdächtiger jagt ein Gebäude hoch und stirbt.
Někdo volal místní policii že ozbrojení američané střílí na panelák.
Wir hörten Anrufe an die örtliche Polizei über Schüsse durch Amerikaner in einem Sozialbau ab.
Je důležité kdo střílí... z jaké střechy.
Ist es wichtig, wer schoss, von welchem Dach?
Han střílí první.
Han schoss als Erstes.
Slyšel jsem že střílí rychleji než dvojčinná pistole tak daleko kam oko dohlédne.
Es soll schneller feuern als die neueste Pistole und so weit das Auge reicht.
Vulkánské lodě střílí na enterprise.
Die vulkanischen Schiffe feuern auf die Enterprise.
Jiné příklady vět
Mina si bude myslet že apohisova loď střílí přiblíží se k ní exploduje.
Die Mine denkt, Apophis' Schiff feuert, bewegt sich darauf zu und explodiert.
Kdo to střílí.
Wer schießt da?
Někdo tam střílí z děl.
Feuert da jemand Kanonen?
Chlap hodně let střílí z pušky jde do války.
Ein Mann feuert viele Jahre mit seinem Gewehr. Und zieht schließlich in den Krieg.
Kdo to na náš sakra střílí.
Wer schießt da auf uns, verdammt?
Neznalý nebo neuvážené sportovci často střílí rodičů v takovou dobu.
Die unwissenden oder unbedachte Sportler oft schießt den Elternteil in einer solchen Zeit,
Ne střílí skvěle.
Nein, er ist ein guter Schütze.
Jedna z mateřských lodí střílí na druhou.
Eins der Mutterschiffe feuert auf das andere.
Harper je na hlídce střílí lépe než ty.
Harper gehört zur Wache und ist ein besserer Schütze als du.
Loď střílí paprsky pozitronů antiprotonů.
Schiff feuert Strahlen von Positronen und Antiprotonen.
Já chci vědět kde se tady ksakru střílí!
Ich will wissen, wo diese verdammten Schüsse waren!
Pytláci střílí na všechno co se hýbe.
Die Wilderer schießen auf alles, was sich bewegt.
Někdo střílí na senátora.
Jemand schießt auf den Senator.
Asi proto na nás puberťáci střílí.
Deshalb schießen die Teenager auf uns.
Kdo po nás vůbec střílí.
Wer feuert überhaupt auf uns?
Někdo po nás střílí.
Schießt da jemand auf uns?
Videl jsem jen jak na mě někdo střílí ze skal.
Ich sah nur, dass jemand vom Felsen runter auf mich schoss.
Střílí kryjte se!
Schüsse! In Deckung!
Proč na nás pořád střílí.
Warum schießen die immer noch?
Ta bouchačka střílí jenom když pozná tvůj otisk.
Die Waffe feuert nur, wenn sie den Daumenabdruck des Besitzers erkennt.

Výsledek: 271, Čas: 0.0798

Viz také


to střílí
schießt da schießen damit hat da geschossen die feuern
někdo střílí
jemand schießt da schießt einer
po nás střílí
schießt auf uns

"Střílí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc