START DO NĚMČINY

Překlad Start do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.1299

Příklady použití Start ve větě a jejich překlady

Anfang ( začátek , počátku , začít )
Měls dobrý start špatným směrem.
Ein guter Anfang in die falsche Richtung.
Myslím že je to dobrý start ale můžeme jít ještě dále.
Das ist sicher ein guter Anfang, aber wir können noch weiter gehen.
Abychom stihli start museli jsme urychlit plán.
Um pünktlich zu starten, mussten wir den Zeitplan beschleunigen.
Připraveni na start.
Bereit zu starten.
Tvůj start tvé načasování tvá rovnováha tvá trajektorie.
Dein Absprung, dein Timing, deine Balance, deine Flugbahn.
Tři dva jedna start!
Drei, zwei, eins, absprung!
Go
Start za t mínus 10 vteřin.
Go für Stan' des Haupttriebwerks T-minus 10.
Odpalovací rampa připravena na start.
PAD LEADER: Roger. Die Rampe ist auf"go.
Jiné příklady vět
Start mise návnada za 60 vteřin.
Start des Köderschiffs in 60 Sekunden.
Start... je odvolán.
Start abgebrochen.
Start přerušen.
Start abgebrochen.
Celý start závisí na tobě.
Der ganze Start hängt von dir ab.
Start za 10 minut clyde.
Startlinie, in zehn Minuten, Clyde!
Což by možná nebyl tak špatný start.
Wäre vielleicht gar kein schlechter Anfang.
Hezký start do nového roku ne.
Schöner Start ins neue Jahr, nicht?
To nevím ale je to dobrý start.
Ich weiß nicht, aber es ist ein guter Anfang.
Martha zlehka start jako by si na něco vzpomněla.
Martha gab ein wenig zu starten, als ob sie an etwas erinnert.
Celkem dobrý start ne.
Das war kein schlechter Anfang.
Abychom stihli start museli jsme přípravu urychlit.
Um pünktlich zu starten, mussten wir den Zeitplan beschleunigen.
Start zahájen.
Start eingeleitet.
Start za 10.
Start in zehn.
Je to velká příležitost pro start vaší kariéry.
Das ist eine großartige Chance für Sie, Ihre Karriere zu starten.
Pěknej start.
Schöner Absprung.
Zpátky na start.
Zurück auf anfang!
Dobrý start pro nováčky. chtěl jsem to zrovna říct.
Das war ein guter Anfang für sie.
Dobrý start pro nováčky.
Ein guter Start für die Anfänger.
Vše v pořádku. start.
Wir sind auf"go.
Zmáčknete start.
Sie drücken auf Start.
Ok to byl... to byl dobrý start.
Okay, gut. Das war-- Das war ein guter Anfang.
Dobrý start.
Ein guter Anfang.

Výsledek: 265, Čas: 0.1299

Viz také


dobrý start
ein guter anfang guten start schlechter anfang prima start
nový start
neuanfang neuer anfang neustart einen neuen start neuer start , für

"Start" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc