STATE DO NĚMČINY

Překlad State do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.1024

Příklady použití State ve větě a jejich překlady

Der state
Jsem na state street.
Ich bin auf der State Street.
To je 3000 metrů čtverečních na state street v santa barbaře.
Das sind 280 Quadratmeter auf der State Street in Santa Barbara.
Jiné příklady vět
Piedmont state park je známý hudsonskými vodopády.
Piedemont State Park? Er ist bekannt für den Hudson-Wasserfall.
Empire state building je na východě manhattanu.
Das Empire State Building steht auf der Ostseite von Manhattan.
Na černé listiněunknown host state unknown ID code.
Schwarze Listeunknown host state unknown ID code.
Stavba empire state building část první.
Der Bau des Empire State Buildings, Teil Eins.
Vybíjí sebattery charge state.
Wird entladenbattery charge state.
Příští středu v novém dílu blue mountain state.
Nächsten Mittwoch bei einer neuen Folge Blue Mountain State.
Coney island socha svobody empire state building pár představení na broadwayi.
Coney Island, die Freiheitsstatue, das Empire State Building,- ein paar Broadway-Shows.
Scéna na vrcholku empire state building.
Die Szene oben auf dem Empire State Building.
Chtěl bych nahlásit střelbu v blue mountain state.
Ich möchte eine Schießerei melden bei der Blue Mountain State.
Název adresa orgánu poskytujícího podporu_BAR_ název jayant mehta state aid coordinator_BAR.
Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde _BAR_ Name: Jayant Mehta, State Aid Coordinator _BAR.
Řekneš svému tatíkovi půjdu na blue mountain state.
Du sagst deinem Vater"Ich gehe auf die Blue Mountain State.
Vidím vrchol empire state building.
Ich sehe die Spitze des Empire State Buildings.
Ashley corbettová nevinná druhačka z malibu state zemře na otravu.
Ashley Corbett, eine unschuldige Studentin der Malibu State, wird sterben... durch Gift.
Jednou nechal zmizet špičku empire state building.
Einmal ließ er die Spitze des Empire State Building verschwinden.
Zpracováváníprinter state.
In BearbeitungPrinter state.
Zaneprázdněnaprinter state.
BeschäftigtPrinter state.
Rád bych si půjčil tuhle kopii garden state.
Ich möchte diese Kopie von Garden State ausleihen.
Krásný výhled na state house.
Schöne Aussicht auf das State House.
Míří na state odřízneme ho na state.
Ich werde ihm auf der State den Weg abschneiden.
Máme state-of-the-art zařízení na manhattanu.
Wir haben State-of-the-Art Einrichtungen in Manhattan.
Vystudoval jste state college.
Sie studierten am State College?
Jsem u bloku 1,000 state and fair východní woodward.
Ich bin beim Tausender-Block der State und Fair, östlich von Woodward.
Viděl jsem tě na state street s... jo.
Warst du das auf der State Street mit.
V kostele na state street.
In einer Kirche drüben auf der State Street.
Jedno je u mola další je u cyklistické stezky ve state parku.
Eine davon ist am Pier, eine andere die Fahrradwege im State Park.
Na state street je jedna budova.
Da gibt es ein Gebäude an der State Street.
Míří k zábraně na state street.
Er fährt jetzt auf die Barriere zur State Street zu.
Sledujeme ho míří severně po state road.
Wir verfolgen ihn Richtung Norden auf der State Road.

Výsledek: 253, Čas: 0.1024

Viz také


state street
state street der state-street
penn state
penn state
tennessee state
tennessee state tennessee states
blue mountain state
blue mountain state blue mountain states
na empire state building
zum empire state building

S Synonyma "state"


"State" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc