STEJNÉMU DO NĚMČINY

Překlad Stejnému do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.1557

gleichen (51) demselben (25) dem selben (28) einem ähnlichen (2) denselben (15) gleiche (6) derselben (5) dieselbe (5) der selben (4)

Příklady použití Stejnému ve větě a jejich překlady

Demselben ( stejného , ten samý , stejně )
Patří ke stejnému sdružení křesťanské mládeže jako rašíd z myčky.
Gehört demselben Gebetskreis an, wie Rashid von der Waschanlage.
Kvůli stejnému důvodu že ho již nemůžeme kontrolovat.
Aus demselben Grund, warum wir ihn nicht mehr kontrollieren können.
Einem ähnlichen
Nebo se chtěl vyhnout stejnému osudu.
Oder wollte einem ähnlichen Schicksal entgehen.
My teď čelíme stejnému dilema.
Und nun befinden wir uns in einem ähnlichen Dilemma.
Selben
Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke stejnému dni jako roční účetní závěrka mateřského podniku.
Der konsolidierte Abschluß wird zum selben Stichtag wie der Jahresabschluß des Mutterunternehmens aufgestellt.
Jestliže riley dospěje ke stejnému konci.
Wenn Riley zum selben Schluss kommt.
Jiné příklady vět
Všechny cesty vedou zpátky ke stejnému prostému smutnému faktu.
Alle Wege führen zurück zum gleichen einfachen, traurigen Fakt.
Přepravní operace uskutečňuje stejný držitel stejnému příjemci týkají se stejných příslušných orgánů.
Die Verbringung von demselben Besitzer zu demselben Empfänger erfolgen und dieselben zuständigen Behörden eingeschaltet werden.
Došel jsi ke stejnému závěru.
Du bist zum selben Schluss gekommen.
Budeme doufat že porota dospěje ke stejnému závěru u něho.
Hoffentlich kommen die Geschworenen bei ihm zu demselben Schluss.
Zalíbením ke stejnému klukovi.
Stehen auf denselben Typen?
Každý kdo je jen trochu objektivní dojte ke stejnému závěru.
Jeder mit objektiver Meinung wird zum selben Schluss kommen.
Ano musím říct že jsem dospěl ke stejnému závěru.
Ja, ich gebe zu, ich kam zu derselben Schlussfolgerung.
Tyhle ruce nepatří ke stejnému tělu.
Diese Hände gehören nicht zu demselben Körper.
Vždycky si sedám ke stejnému stolu kde seděl on.
Ich setze mich immer an denselben Tisch, an dem er saß.
Teď chceš odsoudit své syny ke stejnému utrpení.
Und jetzt verdammst du deine Söhne zu derselben Folter.
Že to mám kvůli stejnému důvodu proč máme pomoci rickovi.
Denselben Grund, warum wir ja zu Rick sagen sollten.
My jsme potřebovali 25 let abychom dnes dospěli ke stejnému závěru.
Wir haben 25 Jahre gebraucht, um dieselbe Schlussfolgerung zu ziehen.
Jsme přesvědčeni že ti jedinci chodí ke stejnému tatérovi.
Wir glauben, dass diese Personen beim selben Tätowierer waren.
Po mnoha diskuzích debatách jsme my všichni došli ke stejnému závěru.
Nach vielen Debatten sind wir zu demselben Schluss gelangt.
Ali chodila ke stejnému zubaři.
Ali ging zu demselben Zahnarzt.
Použití dvou rozdílných výrobních nákladů ke stejnému účelu není možno připustit.
Das Zugrundelegen von zwei verschiedenen Beträgen für die Herstellkosten für denselben Zweck kann nicht akzeptiert werden.
Určitě jste došel ke stejnému závěru.
Sie kamen doch bereits zu derselben Erkenntnis.
Patří ke stejnému druhu jako ta mrtvá posádka.
Er gehört zur selben Spezies wie die ermordete Crew.
Cokoliv to bylo přivádí mě zpět ke stejnému závěru.
Wie es auch geschah, es bringt mich zum selben Schluss.
Bojujeme proti stejnému nepříteli.
Wir kämpfen gegen denselben Feind.
Viděla jsem stejné údaje jako vy došla jsem ke stejnému závěru.
Ich sah die Sensorenwerte auch und kam zur selben Schlussfolgerung.
Proč je všechny připisuješ stejnému pachateli.
Wie kannst du die alle demselben Täter zuordnen?
Došla jsem ke stejnému závěru.
Ich kam zum selben Entschluss.
Chodíte všichni ke stejnému holiči.
Geht ihr Söldner alle zum selben Frisör?

Výsledek: 269, Čas: 0.1557

Viz také


ke stejnému závěru
zum selben schluss zu dem gleichen schluss zur selben schlussfolgerung dieselbe schlussfolgerung zum gleichen ergebnis eine ähnliche erkenntnis denselben schluss gezogen zum selben entschluss zu der gleichen schlussfolgerung auch zu demselben schluss

S Synonyma "stejnému"


"Stejnému" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc