STOJÍ ZA TO DO NĚMČINY

Překlad Stojí Za To do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 254, Čas: 0.0745

es wert (41) lohnt es sich (14) ist es wert (12) draus (4) es wert sind (3)

Příklady použití Stojí Za To ve větě a jejich překlady

Es wert
Stojí za to se nad tím zamyslet.
Es ist es wert, darüber nachzudenken.
Stojí za to je zachraňovat.
Sind sie es wert, gerettet zu werden?
Lohnt es sich
Zapomínají že pro některé věci stojí za to bojovat.
Sie vergessen: für manches lohnt es sich zu kämpfen.
Skutečné štěstí skuteční přátelé za tyhle věci stojí za to žít bojovat.
Denn echtes glück, echte freunde, dafür lohnt es sich zu leben, zu kämpfen.
Ist es wert
Tohle stojí za to.
Das ist es wert.
To ti stojí za to.
Und das ist es wert?
Ať to stojí za to.
Machen sie was draus.
Ať to stojí za to.
Machen wir was draus!
Jiné příklady vět
Stojí za to ho nechat tohle dělat.
Aber es ist es wert, ihn das tun zu lassen.
Možná trochu dražší ale stojí za to.
Etwas teuerer vielleicht, aber das geld ist es wert.
Určitě to stojí za to.
Das ist es wert.
Stojí za to.
Er ist es wert.
Ukázal mi že ještě stojí za to žít.
Er hat mir gezeigt, dass es wert ist zu leben.
Ať to stojí za to.
Macht was draus.
To stojí za to.
Das ist es wert.
Čím méně jich máš tím víc stojí za to.
Je weniger man hat, je mehr ist es wert.
Stojí za to.
Das war es wert.
Řekla jsme Emmě ať objevuje práci ať to stojí za to.
Ich sagte zu Emma: erkunde die arbeitswelt, aber mach was draus.
Cítím že to riziko stojí za to podstoupit.
Ich denke, das risiko ist es wert.
Stojí za to.
Sie ist es wert.
Ať je ta důležitá věc cokoliv doufám že to stojí za to.
Was auch immer so wichtig ist, ich hoffe, es ist es wert.
Vypijou ti všechnu vodu ale stojí za to.
Sie verbrauchen all dein wasser, aber sie sind es wert.
Doufám že to stojí za to riziko.
Ich hoffe, das ist es wert,
Jsou to dobří lidé stojí za to je bránit.
Sie sind gut. sie sind es wert, verteidigt zu werden.
To podle mě stojí za to ho hledat.
Also meiner meinung nach, ist er es wert,
Myslíš si že to stojí za to.
Glaubst du, es ist es wert?
Je to stojí za to vyzkoušet.
Einen versuch ist es wert.
Dle mých zkušeností cokoliv neobvyklého stojí za to prošetřit.
Meiner erfahrung nach, ist etwas ungewöhnliches es wert, untersucht zu werden.
Rozhodně stojí za to.
Aber es lohnt sich.
Jednoduchá myšlenka ale stojí za to obětovat pro ni všechno.
Eine einfache sache, aber eine, die es wert ist, alles dafür zu geben.

Výsledek: 254, Čas: 0.0745

Viz také


za to stojí
ist es wert
to za to stojí
ist es wert das lohnt sich
stojí to za to
ist es wert es lohnt sich
ale stojí za to
aber es lohnt ist es aber wert aber das war es wert
stojí za to žít
lohnt es sich zu leben leben lebenswert machen das leben lebenswert ist es wert ist zu leben
stojí za to se
lohnt es sich es das echt wert , sich
ti stojí za to
würdest du für ist es wert
za to co
für das , was wegen dem , was dafür , was
za to nestojí
ist es nicht wert
za to zaplatíš
dafür wirst du bezahlen dafür bezahlst du dafür wirst du zahlen

Slovo od slova překladem


S Synonyma "stojí za to"


to za to
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc