STROMECH DO NĚMČINY

Překlad Stromech do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0747

Příklady použití Stromech ve větě a jejich překlady

Bäumen ( stromy , lese )
Kdo řekl že peníze nerostou na stromech.
Wer sagt, dass Geld nicht auf Bäumen wächst?
Kachny nepřistávají na stromech.
Enten landen nicht auf Bäumen.
Die bäume ( stromy , lese )
Zase lezeš po stromech.
Kletterst schon wieder die Bäume hoch!
Leopardi se nemůžou šplhat po stromech... poslouchej svého strýce borucha.
Die Leoparden klettern nicht auf die Bäume. Höre auf deinen Onkel Boruch.
Den bäumen ( stromy , lese )
Bajakové zůstávají na stromech pouze pokud se ztratí.
Normalerweise bleiben die B'aka nur in den Bäumen, wenn sie sich verirrt haben.
Pohřbeni ve stromech blíže jejich bohům.
In den Bäumen bestattet, näher bei ihren Göttern.
Jiné příklady vět
Může lézt po stromech zdech dostane tě ať už jsi kdekoli.
Er kann Wände und Bäume erklettern und erwischt dich, wo du auch bist.
Může lézt po stromech zdech dostane tě ať už jsi kdekoli.
Es kann Bäume und Mauern erklettern und erwischt dich, wo du auch bist.
Nerostou na stromech.
Die wachsen nicht auf Bäumen.
O--- o stromech.
Über Bäume.
Támhle na stromech jsou zemšťané.
Da sind Erdlinge in den Bäumen.
Co chcete vědět o stromech.
Was wollen Sie über Bäume wissen?
Asi rostou na stromech.
Die wächst wohl auf Bäumen.
Slyšela jsem o jeho nepravděpodobně olistěných stromech.
Seine unglaubwürdig belaubten Bäume kenne ich.
Ti ale nerostou na stromech.
Die wachsen nicht auf Bäumen.
Oh vždycky nežili na stromech.
Oh, sie leben nicht immer in Bäumen.
Už dál nechci hovořit o stromech.
Ich will nicht mehr über Bäume sprechen.
Schoval se ve stromech pozoroval ten masakr.
Er versteckte sich in den Bäumen, beobachtete das Massaker.
Vlci po stromech nelezou.
Wölfe klettern nicht auf Bäume.
Chůvy jako ona nerostou na stromech.
Kindermädchen wie sie wachsen nicht auf Bäumen.
Tohle není o nějakých blbých stromech.
Es geht nicht um ein paar dumme Bäume.
Peníze nerostou na stromech!
Geld wächst nicht auf Bäumen.
Umíš lézt po stromech.
Kannst du auf Bäume klettern?
Energon neroste na stromech jeffe.
Energon wächst nicht auf Bäumen, Jeff!
Kuřata neumějí lézt po stromech.
Hühner können nicht auf Bäume klettern.
Ty rostou na stromech jako kokosové ořechy.
Sie wachsen wie Kokosnüsse auf Bäumen.
Bresty kolik stránek umíš napsat o umírajících stromech.
Wie kann man so viel über sterbende Bäume schreiben?
Pokud rád leze po stromech.
Wenn er es mag, auf Bäume zu klettern.
Jsou ve stromech ... támhle.
Sie sind oben im Baum, da drüben.
Řekla bych že nahého ve stromech jak hází vlastními výkaly.
Ich schätze, nackt auf einem Baum, mit seinem Kot werfend.

Výsledek: 259, Čas: 0.0747

Viz také


nerostou na stromech
wachsen nicht auf bäumen
lézt po stromech
klettern du kletterst auf bäume bäume erklettern
rostou na stromech
wachsen auf bäumen
jsou na stromech
sie sind in den bäumen

"Stromech" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc