SUPERMAN DO NĚMČINY

Překlad Superman do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 252, Čas: 0.1025

Příklady použití Superman ve větě a jejich překlady

Superman je bezbranný vůči kouzlům.
Supermann ist anfällig für Magie.
Také v populární kultuře měl superman svou pevnost samoty.
In der Popkultur hatte Supermann seine Festung der Einsamkeit.
Jiné příklady vět
Dělá superman potíže.
Macht Superman Schwierigkeiten?
Ani superman nás tady nemůže vidět.
Sogar Superman kann uns hier nicht sehen.
Superman v bezpečí znamená metropolis v bezpečí.
Ein sicherer Superman bedeutet ein sicheres Metropolis.
Superman je nejlepší.
Superman ist der Beste.
Superman je skutečný.
Supermann gibt es in echt.
Superman musí pryč!
Superman muss gehen!
Mluvíme o andi. je jako superman ženská verze.
Sie ist wie Supermann, die weibliche Version.
Superman musí zemřít.
Superman muss sterben.
Superman se na zemi nepotí.
Supermann schwitzt nicht auf der Erde.
Superman by dal svůj kostým vyčistit v kandorské čistírně než opustí láhev.
Supermann hätte seinen Anzug zu einer kandorianischen Reinigung gebracht, bevor er die Stadt verlässt.
Superman opravdu dorazil.
Superman ist hier.
Tady jsem superman.
Aber hier bin ich Supermann.
Superman teď nosí rolák.
Superman trägt jetzt ein Rollkragenpulli.
Přesně jako superman.
Genau wie Supermann.
Dobře když zack bude superman chci být green lantern.
Na gut, wenn Zack Superman sein wird, möchte ich Green Lantern sein.
Vyřiď jim že nejsem superman.
Sag ihnen, ich bin kein Supermann.
Superman si dneska nejspíš nevrzne.
Superman wird heute Nacht wohl nicht flachgelegt.
Ty nemůžeš onemocnět. jsi můj superman.
Du darfst nicht krank werden, mein Superman.
Některým typům lidí... to může způsobit že se cítí jako superman.
Eine bestimmte Art von Person... würde sich wahrscheinlich wie Supermann fühlen.
To je jako by se superman snažil prodat kryptonit.
Das ist als wollte Superman Kryptonit verkaufen.
Kdo přeleze támhle ty hory superman.
Wer erklimmt einen Berg, supermann?
Zlý superman zlejší superman.
Übler Superman, und noch üblerer Superman.
Protože jsem věděl že jediná osoba kterou miluje... je superman.
Weil ich weiß, die einzige Person, die sie liebt...- Ist Superman.
To proto superman pracuje sám.
Deswegen arbeitet Superman allein.
Já nejsem superman.
Ich bin nicht Superman.
Říká že není superman.
Er sagt, er ist kein Superman.
Tvůj velký brácha je superman!
Dein großer Bruder ist Superman.
Všechny děti si myslí že je superman.
Alle Kinder denken, er sei Superman.

Výsledek: 252, Čas: 0.1025

Viz také


je superman
ist superman

S Synonyma "superman"


"Superman" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc