SVÉ LIDI DO NĚMČINY

Překlad Své Lidi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.078

Příklady použití Své Lidi ve větě a jejich překlady

Jen protože dobře znám své lidi dokážu předpovídat jejich další postup.
Nur weil ich mein Volk kenne. Ich weiß, wie sie handeln werden.
Vyvedla jsem své lidi z rudé pustiny nakonec je přivedla na jatka.
Ich führte mein Volk aus der Roten Wüste ins Schlachthaus.
Potřebuji vidět své lidi.
Ich will meine Leute sehen.
Bránil jsem své lidi.
Ich habe meine Leute verteidigt.
Nechám své lidi prohledat tyto budovy.
Ich lasse meine Männer auch diese Gebäude überprüfen.
Víte rád důkladně poznávám své lidi.
Ich lerne meine Männer gern etwas genauer kennen.
Jiné příklady vět
Musím své lidi nasazovat proti našim arabským nepřátelům.
Ich muss meine Leute gegen unsere arabischen Feinde einsetzen.
Přišla jsem sem abych přesvědčila své lidi aby udělali správnou věc.
Ich bin hergekommen, um zu versuchen meine Leute zu überzeugen, das Richtige zu tun.
Mám povinnost chránit své lidi.
Ich muss mein Volk beschützen.
Požádala mě abych vedla své lidi já souhlasila.
Sie hat mich gebeten, mein Volk anzuführen, und das tue ich hiermit.
Své lidi.
Meine Leute.
Osobně vyberu své lidi souhlasíte.
Es werden nur meine Männer anwesend sein, einverstanden?
Teď musím myslet na své lidi. na děti na veterány.
Ich muss an mein Volk denken, an die Kinder und die Veteranen.
Ale taky znám své lidi jakou mají cenu oni!
Aber ich kenne auch meine Männer und ihren Wert!
Musím najít své lidi.
Wir müssen meine Leute finden.
Nebudu riskovat své lidi kvůli vašim penězům.
Ich gefährde meine Männer nicht für Ihr Geld.
Dnes bojuji za své lidi.
Ich kämpfe heute für mein Volk.
Zachránila své lidi.
Meine Leute gerettet.
Jen se snažím udržet své lidi naživu.
Ich versuche nur, meine Leute am Leben zu erhalten.
Pane ministře pošlu vám své lidi na pomoc.
Herr Minister, meine Männer werden Ihnen helfen.
Přál bych si abych mohl udělat pro své lidi víc.
Ich wünschte, ich hätte mehr tun können für mein Volk.
Mohla bych přijmout zpět své lidi.
Ich könnte meine Leute wieder einstellen.
Já připravil své lidi seňor.
Meine Männer sind bereit.
Přišel jsem zachránit své lidi.
Ich kam, um mein Volk zu retten.
Ale když nám řekneš kdo to je mohu své lidi uklidnit.
Aber wenn Ihr mir sagen könntet, wer er ist, könnte ich meine Männer beruhigen.
Jak mám ochránit své lidi.
Wie beschütze ich mein volk?
Budu chránit své lidi.
Ich werde meine Leute beschützen.
Upřímně ... myslím že jsem našla své lidi.
Ganz im Ernst... ich glaube, ich habe mein Volk gefunden.
Chci vidět své lidi.
Ich will meine Leute sehen.
Pro své lidi.
Für meine Leute.

Výsledek: 259, Čas: 0.078

Slovo od slova překladem


"Své lidi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc